терминов: 147
страница 3 из 3
101keret
keret
см. / v. kerä
keretçik
см. / v. kerecik
kerpeden
клещи, щипцы / cleşte; cherpedin
104kerpiç
kerpiç
саман, кирпич-сырец / cărămidă; de, din cărămidă; chirpici; regional chirpic
kerpiççi
кирпичник / cărămidar, regional chirpicar
106kertik
kertik
1) зарубка, насечка; нарез, метка; зазубрина / tăietură, crestătură; marcare, semn
2) вырез, выемка, паз / tăietură, adîncitură, scobitură, canelură, nut
3) тех. зуб, зубец, зубчик / teh. dinte, zimţ
kertiklemää
делать зарубку (насечку, надрез, метку, зазубрину); надрезать / a face о tăietură, o crestătură, un semn; răboj; a tăia, a face o incizie, a cresta
kertiklenmää
см. / v. kertilmää
kertikli
1) с зарубкой (насечкой, надрезом, меткой, зазубриной); надрезанный / cu tăietură, cu crestătură; crestat; marcat
2) с вырезом (выемкой, пазом) / cu tăietură, cu scobitură, cu canelură, cu nut
3) тех. зубчатый; рифлёный / teh. dinţat; zimţuit, modelat, striat
    kertikli sini рифлёная форма (для выпечки хлеба) / formă, tavă zimţuită
    kertikli tekerlek зубчатое колесо / roată dinţată, zimţuită
kertilmää
быть надрезанным (надсеченным, зазубренным) / a fi tăiat, crestat, zimţuit, moletat
111kertmä
kertmä
1. с зарубками, надрезанный, отмеченный; зарубка, надрез, насечка, метка / crestat, marcat; crestătură, tăietură
2. выемка, паз / adîncitură, scobitură; crăpătură, canelură, nut
kertmää
см. / v. kertiklemää
kertmäk
надрезывание, зазубривание / crestare, crestătură, zimţuire
114kervan
kervan
уст. караван / arh. caravană
    Kervan Kıran Yıldızı астр. Венера / astr. Venera, Venus, Luceafărul (de-Dimineaţă)
kesatlık
уст. дешевизна / arh. ieftinătate, preţuri scăzute (joase)
116kesä
kesä
кошелёк; бумажник / pungă, portmoneu
    ◊ kesä boş уст. бедняк / arh. sărac
    bol kesedän щедро; на широкую ногу / cu dărnicie, cu generozitate; pe picior larg (mare)
117kesecik
kesecik
кошелёчек / pungă; punguliţă
118keser
keser
долбильный топор, тесло, долбило / teslă
119kesi
kesi
1) вырез, декольте / tăietură, decolteu
2) выкройка / tipar (pentru croit), patron
120kesici
kesici
1) режущий, резчик / tăios, tăietor
2) закройщик / croitor; rihtuitor
121kesik
kesik
1. отрезанный; обрезанный; изрезанный; отрубленный; ампутированный / tăiat (în bucăţi); retezat, trunchiat; amputat
    kesik saçlı с остриженными волосами / cu părul tuns
2. порез, надрез / tăietură, incizie
    derin kesik глубокий порез / tăietură (incizie) adîncă
kesiklik
1) порез, надрез / tăietură, incizie
    bıçak kesiklii порез ножом / tăietură de cuţit
2) перен. изнеможение, усталость; вялость, инертность figurat istoveală, epuizare, sleire, oboseală
kesilmää
1) быть отрезанным (обрезанным, перерезанным) / а fi tăiat, retezat
2) перен. уставать, изнемогать, выбиваться из сил, иссякать / figurat a obosi, a se istovi, a se epuiza, a seca; a se slei de puteri
    ayaklarım kesiler у меня подкашиваются ноги / mi se înmoaie picioarele
    kuvedim kesildi у меня иссякли силы, я выбился из сил / m-am (epuizat) sleit de puteri
3) резаться, прорезаться (о зубах) / a i se tăia, a-i apărea (despre dinţi)
4) прокисать, свёртываться (о молочных продуктах) / a se înăcri, a se închega, a se brînzi
    süt kesildi молоко свернулось / laptele s-a brînzit
kesilmezlik
непрерывность / continuitate, neîntrerupere
125kesim
kesim
1) срез, слой, ряд / tăietură, secţiune, strat
2) обрезка / retezare, ciuntire, tăiere
    baa kesimi обрезка винограда / tăiatul viei
3) крой, раскрой, кройка / tăietură, croială
126kesinti
kesinti
обрезки, остатки / rămăşiţă, resturi
127kesiş
kesiş
см. / v. kesim
128keski
keski
топорик; зубило / toporaş; daltă, cuţit
129keskin
keskin
1. 1) острый, отточенный; режущий / tăios, ascuţit
2) перен. острый, крепкий; резкий; пронзительный, звонкий / figurat puternic, viguros, pătrunzător, înţepător; tare
    keskin ses звонкий голос / voce înaltă, puternică
    keskin koku резкий запах / miros (putoare) tare
    keskin fikir острый ум / minte ageră (ascuţită)
3) перен. зоркий; меткий / figurat cu vedere ageră
4) перен. резвый, темпераментный, страстный / figurat pasionat, iute, înfocat, pasionat
    keskin beygir резвый конь / cal sprinten, iute
2. лезвие, острие / lamă, ascuţiş
keskinnenmää
1) становиться (делаться) острым, заостряться / a se face tăios, ascuţit; a se ascuţi
2) перен. становиться (делаться) острым (крепким, резким, пронзительным, звонким) / figurat a deveni, a se face tare, pătrunzător, ascuţit, ţipător, strident, sfredelitor
keskinneşmää
см. / v. keskinnenmää
keskinnik
1) прям. и перен. острота / acuitate, ascuţime; agerime, fineţe
2) перен. крепость; резкость; пронзительность / figurat tărie; asprime, stridenţă; claritate; pătrundere
3) перен. зоркость / figurat agerime; perspicacitate; vigilenţă
4) перен. резвость / figurat zburdălnicie, zbenguială, iuţeală, repeziciune
133kesmä
kesmä
вырез, вырезка, срез / tăietură, secţiune
    kesmä çorbası суп-лапша по-домашнему / supă cu tăiţei
    kesmä taş формовой камень / coteleţ (piatră tăiată de calcar, de regulă, de formă dreptunghiulară)
kesmää
1) резать, отрезать, обрезать; перерезать; вырезать / a tăia, a reteza, a tăia în bucăţi
2) зарезать, закалывать / a omorî (prin tăiere), a decupa, a înjunghia
3) ампутировать / а amputa
4) рубить / a tăia, a toca
5) перен. прерывать, прекращать / figurat a întrerupe, а înceta, a curma
6) перен. урезывать, удерживать, вычитать / figurat a scurta, a reţine, а scădea
135kesmäk
kesmäk
резание, отрезание; перерезание; вырезание / tăiere, crestare
136kesmik
kesmik
отходы зерна, мякина, мелкая солома / pleavă, ciuruială
kestenä
каштан (дерево и плод); каштановый / castan, castană; de castan, de castană
kestenelik
каштановая роща / dumbravă (pădurice) de castani
kestirilmää
1) быть обрезанным (отрезанным, отрубленным / а fi tăiat, scurtat, retezat
2) быть прерванным (о разговоре) / a fi întrerupt (despre o convorbire)
kestirmää
1) заставить (велеть) резать (обрезать, отрезать рубить) / a pune (a obliga) ре cineva să taie, să reteze
2) перен. сокращать, уменьшать / figurat a tăia, a scurta, a reteza, a prescurta, a reduce
kestirmäk
1) резание / tăiere
2) перен. сокращение, уменьшение / figurat scurtare, micşorare, reducere
3) перен. прерывание / figurat întrerupere
142keşiş
keşiş
уст. монах; монашеский / arh. călugăr; călugăresc; de călugăr(i)
keşişlik
уст. монашеское знание; монашество / călugărie; călugărime
144keşki
kéşki
если бы, лучше бы / dacă, de; de-ar fi mai bine; ar fi mai bine; mai bine, ce-ar fi dacă…
kéşkilä
см. / v. kéşki
146keten
keten
лён; льняной / bot. in; de (din) in; льняное полотенце / şervet (ştergar) de (din) in
147kezap
kezap
хим. азот; азотный; азотистый / chim. azot; azotos; azotic, nitric
    kezap suyu азотная кислота / acid azotic