терминов: 147
страница 2 из 3
51kelli
kelli
больной паршой; паршивый / bolnav de scabie, plin de rîie; răpănos, parșiv
52kellik
kellik
1) шелудивость, паршивость / rîioșenie; răpănoșenie, chelboșenie
2) плешивость / pleșuvie, chelie
53kelpä
kelpä
шест, рогатка / prăjină, bară; țeapă, țăpoi
54kem
kem
редко несчастливый, несчастный / rar. nefericit, fără noroc; nenorocit
    kem saat недобрый час / ceas rău, ceas greu
kemençä
скрипка; скрипичный / vioară; de vioară
    kemençedä çalmaa играть на скрипке / a cînta (a interpreta) la vioară
kemençeci
скрипач / viorist, violonist, scripcar
57kement
kement
уст. аркан, лассо, мёртвая петля / arh. arcan, zbilț, laso, luping, laț
58kemer
kemer
1) широкий кожаный пояс (охотничий) / centură lată, curea lată de încins, chimir
2) печной свод / boltă, cupolă (de sobă, la sobă)
kemerli
1) опоясанный / încins
2) сводчатый / boltit, arcuit
60kemik
kemik
кость; костяной / os; de, din os
    kemik tarak костяной гребешок / pieptene de os
    ◊ dayandı kemää дошло до ручки (букв. уперлось в кость) / a ajunge cuțitul la os
kemikli
имеющий крепкие кости, костистый / cu oase tari și late, osos; cu oase multe, cu oase mari; ciolănos
    kemikli yaanı костистое мясо / carne cu oase multe
kemiksiz
без костей / fără oase
    kemiksiz yaanı мясо без костей / carne fără oase, macră
kemirici
1. грызущий; подтачивающий; грызун / care roade; rozător
2. перен. придира, ворчун / figurat chiţibuşar; cicălitor
kemiricilär
зоол. грызуны / zool. răzători
kemirilmää
1) быть разгрызанным (грызунами); быть подточенным (жучками) / a fi ros, mîncat (de rozători, de viermi)
kemirmää
прям. и перен. грызнуть; подтачивать; разъедать / a roade; a mînca
    kemik kemirmää грызть кость / a roade un os
    kafa kemirmää перен. надоедать / figurat a cicăli
    ◊ çarık kemirmää положить зубы на полку (букв. грызть лапти) / a-şi pune pofta-n cui (textual a-şi roade opincile)
kemirmäk
грызня; придирки / încăierare, ciorovăială; şicane, cicăleală
kemirtmää
способствовать порче, вызывать порчу чего-л. (грызунами) / a lăsa să roadă, sa strice ceva (guzganii, şobolanii)
69kenar
kenar
1) берег; край, окраина; обочина; крайний, окраинный / mal, ţărm, coastă; margine; marginal, periferic
    denizin kenarı берег моря / malul mării
    daa kenarı опушка леса / marginea unei păduri
2) карниз / pervaz; cornişă
3) кайма, кромка / margine, bordură
4) поля (книги, шляпы) / margine (la carte); bor (la pălărie)
5) горбушка / coltuc, colţ
    ekmään kenarı горбушка хлеба / colţ de pîine
kenarcı
стоящий в стороне; посторонний наблюдатель / care stă într-o parte, lăturaş, mărginaş; observator străin
kenardakı
см. / v. kenarkı
kenarkı
крайний; окраинный; прибрежный / ultim; mărginaş, de pe coastă; de litoral, riveran
kenarlı
имеющий кайму (поля, раму) / cu margine, cu bordură
kenarsız
безбрежный, бескрайний / nemărginit, infinit, fără limite
75kenä
kenä
клещ / căpuşă
76kendi
kendi
мест. определит.
1. сам; самый / însuşi, singur; acelaşi, chiar (el)
    kendim я сам / însumi
    kendin ты сам / însuţi
    kendisi он сам (самый) / chiar el
    kendimiz мы сами / noi singuri
    kendiniz вы сами / voi singuri
    kendileri они сами / ei singuri, înşişi
    kendi-kendinä сам себе; сам с собою; про себя / sieşi; singur; cu sine
2. свой, собственный / propriu, al său, personal
    kendi elinnän собственноручно / cu mîna proprie
    ◊ kendini kaybetmää a) теряться, растеряться / a se pierde
        б) потерять сознание, упасть в обморок / a-şi pierde cunoştinţa, a leşina
    kendinä gelmää очнуться, прийти в себя / a-şi veni în fire, a-şi reveni
    kendini göstermää показать (проявить) себя / a se prezenta, a se arăta
    tut kendini! держись! / ţine-te!
kendíbaşıná
самостоятельный; самостоятельно / independent, de sine stătător, autonom; (în mod) independent, de sine stătător
kendibaşınalık
самостоятельность / caracter independent, independenţă
kendiliindän
сам по себе; по собственному желанию; добровольно; автоматически / de la sine, din proprie voinţă, de bună voie; automat, mecanic
kendindän
1) см. / v. kendiliindän
2) от себя / de la sine
kendíycä
по-своему / după părerea sa, în opinia sa
82kenef
kenef
уст. туалет, уборная / arh. toaletă, closet
kenevir
конопля; конопляный / bot. cînepă; de (din) cînepă
    kenevir ipi пеньковая верёвка / frînghie (funie, sfoară) din cînepă (din fibre de cînepă)
84kent
kent
опорные балки, на которых стоят бесфундаментные или свайные строения / kent (grinzi ce sprijină unele construcţii fără fundament)
85kepcä
képcä
1) уст. маленькое плоское корытце с деревянной ручкой; ковш, черпак / căuş, ciutură; ciob, hîrb
86kepek
kepek
отруби / tărîţe
    booday kepää пшеничные отруби / tărîţe de grîu
kepeksiz
без отрубей / fără tărîţe
88keptar
keptar
безрукавка (на меху); нагрудник (для детей) / pieptar
89kerata
kerata
уст.
1) приятель / arh. prieten, amic
2) рогоносец / încornorat, soţ înşelat
2) сводник / codoş; proxenet; verigaş
90kerä
kerä
раз / dată, oară
    bir kerä один раз; однажды / odată
    çok kerä много раз, часто / de multe ori, des
    ◊ iki kerä iki olêr dört / дважды два — четыре / doi ori doi — patru
kerecik
разок, разочек / odată
92kerem
kerem
см. / v. kerä
keremet
черепица; черепичный / ţiglă, olan; de ţiglă, de olane
keremetçi
1) черепичный мастер / meşter care pune ţiglă, olane
2) продавец черепицы / vînzător de olane (ţiglă)
keremetli
черепичный / de ţiglă, de olane
    kırmızı keremetli ev дом, крытый красной черепицей / casă acoperită cu olane roşii (cu ţiglă roşie)
kerenci
уст. двух- или трёхгодовалый жеребёнок / arh. mînzoc
kerestä
уст. пиломатериал, строительный лес / arh. cherestea, lemn de construcţie
kerestelemää
воздвигать строительные леса / a înălţa schelele unei construcţii
kerestelenmää
раздаваться вширь, крепнуть (о человеке) / a se îngroşa, a se îngraşă; a se întări (despre oameni)
keresteli
уст. огромный, массивный; добротный, крепкий (о человеке) / arh. mare, solid (despre oameni); trupeş, corpolent; robust, viguros