терминов: 147
страница 1 из 3
kebap
1. уст. жаренное на вертеле мясо, кебаб / arh. frigăruie
    şiş kebabı шашлык / frigăruie
2. уст. жареный, поджаренный / arh. prăjit, fript, rumenit
kebet:
    kebet hayır olsun! уст. спасибо!, будьте здоровы! (ответ на приветствие: добрый день, добрый вечер) / arh. mulţumesc!, fiţi sănătoşi!
kebetáyrsın
см. / v. kebet
keça
войлок; войлочный / pîslă; de pîslă
keçi
коза; козий / capră; de capră
    keçi yaanısı козлятина / carne de capră
    yaban keçisi зоол. дикая коза, серна / zool. căprioară, capră neagră (de munte)
    daa keçisi косуля / căprioară
    ◊ keçi buynuzu бот. кизил / bot. corn
    keçi sakalı бот. козлобородник / bot. barba-caprei
    keçi memesi бот. дамский пальчик (сорт винограда) / bot. ţîţa-caprei (denumirea unui soi de struguri de vită-de-vie)
keder
1) недостаток, изъян, дефект / cusur, viciu, defect
2) печаль, горе / întristare, amar, durere
3) ущерб / pagubă, daună
4) шрам / cicatrice
kederlemää
1) причинять ущерб / a cauza prejudicii
2) печалить, причинять горе / а întrista, a amărî, a cauza (a aduce) durere (amar, nenorocire)
kederlenmää
1) нанести себе ущерб; навредить своему здоровью / a-şi cauza sieşi prejudicii; a-şi vătăma sănătatea
2) печалиться, горевать / a se întrista, a fi amărît, îndurerat
kederli
1) с недостатком, с изъяном; с дефектом / cu cusur, cu viciu, cu defect
2) печальный, опечаленный / întristat, amărît, îndurerat
kedersiz
1) без недостатка, без изъяна, без дефекта / fără cusur, fără viciu, fără defect
2) без печали, без горя / fără tristeţe, fără amărăciune, fără durere
11kedi
kédí
кошка; кошачий / pisică; de pisică
    yalpak kédí fena tırmalêêr посл. мягко стелет, да жёстко спать (букв. ласковая кошка больно царапается) / prov. mîţa blîndă zgîrie rău
    kédí evdä yókkan, sıçannar hóru oynếêrlar посл. кот со двора — мыши на стол / prov. cînd pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă
    ◊ kédí otu бот. валериана / bot. valeriană, odolean, iarba-pisicii
    kédí balıı палтус / paltus (peşte din ordinul calcanilor)
12kedik
kedik
1) отверстие (лаз, проход) / gaură, deschizătură, trecere
2) место для отвода воды, шлюз / loc, canal de scurgere; ecluză
13keelä
keelä
см. / v. kiilä
keelelemää
см. / v. kiilelemää
keelelenmää
см. / v. kiilelenmää
keeleli
см. / v. kiileli
17keez
keez
прицел; мушка прицела / înălţător; cătare (la arme de foc)
keezçi
меткий; снайпер / nimerit, precis; lunetist, trăgător de elită
keezlemää
1) прицеливаться / a ochi, a ţinti
2) попадать в цель / a nimeri în ţintă, a nimeri
keezlemäk
прицеливание, взятие на прицел / ochire, ţintire, luare la ochi
21kef
kef
1) самочувствие; настроение / dispoziţie; stare sufletească
    nícä keflär? как самочувствие?, как настроение?; как дела? / cum vă simţiţi?, cum te simţi?
    benim yok kefim у меня нет настроения / n-am dispoziţie
2) лёгкое опьянение / ameţeală uşoară, ameţit
    ◊ kef için ради удовольствия / de dragul dispoziţiei (plăcerii)
    zenginin kefi gelíncä, fukaaranın canı çıkêr погов. пока солнце взойдет, роса очи выест / prov. pînă îi vine cheful, pofta bogatului, îi iese sufletul săracului
22kefal
kefal
рыб. кефаль / iht. chefal
23kefil
kefil:
    kefil olmaa ручаться / а garanta, a da garanţie pentru cineva
keflendirmää
угощать, заставить выпить / a forţa pe cineva să beie; a face chef
keflenmää
подвыпить, слегка захмелеть / a se chercheli
kefleşmää
см. / v. keflenmää
27kefli
kefli
1) весёлый, в настроении / bine dispus; cu dispoziţie
2) подвыпивший, охмелевший, навеселе / băut, ameţit, afumat, cherchelit, cu chef
28kefsiz
kefsiz
1) невесёлый, скучный / trist, indispus, supărat, posomorit
2) нездоровый, прихворнувший / nesănătos, bolnav
kefsizlenmää
прихварывать, болеть / a se îmbolnăvi uşor, a fi bolnav; a zăcea
kefsizlik
1) нездоровье, недомогание / boală, maladie; indispoziţie, indispunere
2) плохое настроение / tristeţe îngîndurare, dispoziţie rea
kehlebár
см. / v. kehlibár
kehlibár
янтарь; янтарный / chihlimbar; de chihlimbar
33kekä
kékä
заика / (om) bîlbîit, gîngav
kekelemää
прям. и перен. заикаться / a se bîlbîi, a se gîngăvi
kekelemäk
заикание / gîngăveală, bîlbîială
kekelik
заикание / gîngăveală, bîlbîială
kekemää
см. / v. kekelemää
38kel
kel
1) лысина, плешь; лысый, плешивый / chelie; chel, pleşuv
2) парша, короста; паршивый, покрытый паршой (коростой) / favus, chelbe, rapăn, rîie, scabie; răpănos, chelbos, plin (acoperit cu) de rapăn, rîie, scabie
kélebek
бабочка, мотылек / fluture
    kélebek otu бот. вид белого клевера / bot. larbă-fluturelui (o subspecie de trifoi alb)
40kelek
kelek:
    kelek kaun сорт дыни (с потрескавшейся коркой) / zămos scorţos (soi cu scoarţa crăpată)
kelemä
целина, новь; целинный / ţelină, pămînt virgin; țelinos; de ţelină
    ◊ kelemä sıçanı a) суслик / ţiștar
        б) полевая мышь, полёвка / şoarece de cîmp, chiţoran
42kelep
kélép
текст. пасмо / textil jurubiță
kelépçä
1) тех. хомут / teh. brățară, bridă
2) наручники / cătușe, obezi, fiare (la mîini)
kelepir
лёгкая нажива, лёгкий заработок; вещь, доставшаяся даром (за бесценок); дармовой / chilipir; pe degeaba, pe gratis
kelepirci
искатель лёгкой наживы (лёгкого заработка); дармоед / chilipirgiu, trîntor, trîndav
46keleş
keleş
1. короста, парша / rîie, scabie, rapăn
2. лысый, плешивый / chel, pleșuv
kelevek
уст. переносной деревянный ворот (для проворачивания рычага ветряной мельницы) / chelevechi (un fel de vîrtej de lemn cu ajutorul căruia este rotită pîrghia morii de vînt)
48kellä
kellä
череп; черепной / craniu, țeastă; de craniu, cranian
kellenmää
лысеть, плешиветь / a cheli, a pleșuvi, a pleșca
kellenmäk
облысение; плешивость / pleșuvire, pleșcare