терминов: 159
страница 1 из 4
raabet
желание, охота / dorinţă, chef, poftă
    büük raabétlän işlemää работать с большим желанием (с большой охотой) / a lucra cu mare plăcere
    yok raabetim у меня нет желания (что-л. сделать) / n-am poftă, n-am chef
2) симпатия, расположение, склонность; интерес / simpatie, bunăvoinţă, predispoziţie, aptitudine; interes
    raabet çekmää вызывать к себе расположение (интерес, симпатию) / a merita, a cîştiga bunăvoinţa, simpatia, interesul (cuiva)
3) спрос, потребность в чём-л.; популярность / cerere, necesitate, cerinţă, succes; popularitate
    yok raabeti (yok ona raabet) а) на него нет спроса (о товаре) / n-are căutare (despre marfă)
        б) он не пользуется успехом (о человеке) / n-are succes, popularitate (despre om)
    raabettän çıkmaa выйти из моды / a ieşi din modă
    raabet tutêr paayı погов. спрос определяет цену / prov. cererea stabileşte preţul
raabetli
1) желательный, желаемый; желательно / de dorit; dorit, binevenit, iubit, drag
    ölä çıkış raabetlídir такой исход желателен / un astfel de sfîrşit e de dorit
2) имеющий спрос; пользующийся успехом (популярностью), популярный; популярно / cu trecere, căutat; popular, cu succes
    raabetli türkücü известный певец / interpret (cîntăreţ) cunoscut, vestit, renumit
raabetsiz
1) без желания (охоты), не имеющий желания (охоты); неохотно / fără dorinţă, fără poftă, fără chef, anevoie
    raabetsiz gitmää поехать, не имея на то желания, поехать неохотно / a pleca fără nicio dorinţă
    kayıl oldu, ama pek raabetsiz он согласился, но очень неохотно / el s-a învoit, dar fără tragere de inimă, fără niciun chef
2) не имеющий спроса; не пользующийся успехом (популярностью), непопулярный / fără de cerinţă, fără de succes, nepopular
    raabetsiz maasul продукт, не пользующийся спросом / produs care n-are căutare, care nu se vinde
raamet:
    raamet etmää сочувствовать, жалеть; соболезновать / a compătimi, a-l deplînge pe cineva, a condola
raametli
покойный, усопший; покойник / răposat, defunct, decedat
    raametliyi anmaa поминать покойника / a pomeni răposatul
6raat
raat
1) покой, спокойствие; успокоение, отдых; спокойный; спокойно / linişte, liniştire, calmare, alinare; odihnă; liniştit
    raadım yok мне неспокойно / n-am linişte
    birkimseyin raadını bozmaa нарушать чей-л. покой / a tulbura liniştea cuiva
    brak beni raada оставь меня в покое / lasă-mă în pace
    raat oda уютная комната / cameră plăcută, comodă
    raat etmää успокоить / a linişti, a calma
    raat olmaa быть спокойным, успокоиться / a fi liniştit, a se linişti, a se calma
    raat oldu ortalık вокруг стало спокойно / s-a liniştit în jur
    raat solumaa дышать спокойно / a răsufla, a respira liniştit
    raat uyumaa спокойно (безмятежно) спать / a dormi liniştit
    raat ol! будь спокоен! / fii liniştit!
2) мир; мирный; мирно / pace; de расе, liniştit, paşnic
raatlamaa
1) успокаивать / а linişti, a calma
    raatlamaa canını успокоить душу / a linişti inima, textual sufletul
    raatla uşaa! успокой (утихомирь) ребёнка! / linişteşte copilul!
2) мирить, утихомиривать, устанавливать мир (между сторонами) / а împăca, a linişti, a stabili расе
    raatlamaa cenk edicileri установить мир между воюющими / a împăca, a stabili расе între cei care duc război
raatlanmaa
1) обретать покой, становиться спокойным, успокаиваться / a deveni liniştit, a se linişti, a se calma
    boran raatlandı ветер стих; буря улеглась / vîntul s-a oprit, a trecut furtuna, s-a liniştit
    deniz raatlandı море перестало волноваться, море успокоилось / marea s-a liniştit
    uşak raatlandı ребёнок успокоился / copilul a devenit liniştit, copilul s-a liniştit
2) смиряться; примиряться / а se linişti, a se supune, a se împăca
3) устанавливаться (о мире) / a se stabili (despre pace)
    padişaalıklar raatlandılar установился мир между странами / s-а stabilit расе între ţări
4) отдыхать / a se odihni
    raatlandım biraz я немного отдохнул / m-am odihnit puţin
5) покоиться (об усопших) / a zăcea, a se odihni
    raatlanmaa kara toprak içindä покоиться в сырой (букв. чёрной) земле / а se odihni în pămîntul umed
raatlanmak
1) успокоение, спокойствие / potolire, calm, calmare, liniştire, alinare
2) смирение / smerenie, umilinţă
3) самоуспокоение / autoliniştire, autocalmare
4) отдых, покой / odihnă, linişte
raatlı
1) успокоившийся, спокойный / liniştit, calm
2) мирный / paşnic, de pace, în pace, (în mod) paşnic
raatlık
1) покой, спокойствие, успокоение / linişte, tihnă, calm, odihnă, repaus, liniştire, calmare
2) отдых / odihnă, tihnă
3) отрада, блаженство / bucurie, euforie, beatitudine, fericire desăvîrşită
4) см. / v. raat 2)
raatsız
1. 1) лишённый покоя, беспокойный; беспокойно / lipsit de linişte; neliniştit, agitat
    raatsız vakıtlar неспокойное время, беспокойная пора / vremuri tulburi, perioadă agitată
    dolaylarda raatsız вокруг (кругом) неспокойно / în jur e nelinişte
    raatsız gezmää ileri-geeri ходить беспокойно взад-вперёд / a umbla neliniştit încolo-încoace
2) чувствующий недомогание, нездоровый / a simţi indispoziţie, bolnav
2. без отдыха, не отдохнув, не отдыхая / fără odihnă, neodihnindu-se
    raatsız işlemää работать без отдыха / a lucra fără odihnă, fără repaus
raatsızlık
беспокойство; тревога / nelinişte, tulburare; alarmă
    raatsızlık çekmää испытывать беспокойство (тревогу); беспокоиться, тревожиться / a fi cuprins de nelinişte, a se nelinişti, a se alarma, a se îngrijora
radiátor
тех. радиатор / teh. radiator
    radiátor kaynêêr (вода) в радиаторе кипит / fierbe (apa) în radiator
15radio
rádio
радио / radio
    rádio seslemää слушать радио / а asculta radioul
    rádio sesleyici радиослушатель / ascultător, radioascultător
    rádio vericisi радиопередатчик / radioemiţător
    rádio dalgası радиоволна / undă de radio, undă radioelectrică
radiofikat:
    radiofikat etmää радифицировать / a radiofica
radiofikáţiya
радиофикация / radioficare
rahat-lokum
кул. рахат-лукум / cul. rahat-lucum
19raketa
rakéta
ракета; ракетный / rachetă, de rachetă
    rakéta bölümü ракетная часть; подразделение ракетных войск / unitate (detaşament) de rachetişti
    rakéta revolveri ракетница / revolver (pistol) pentru rachete, lansator de rachete
20rakı
rakı
домашняя водка, самогон; водка; водочный, самогонный / rachiu, ţuică, basamac; de rachiu, de basamac
    rakı kaynatmaa гнать самогон, заниматься винокурением / а extrage (prin distilare) rachiu, basamac
    rakı zavodu водочный завод / fabrică de rachiu
    ◊ rakı sabunu туалетное мыло / săpun de toaletă
rakıcı
1) самогонщик / rachier, cel ce prepară ori vinde rachiu
2) пьяница / beţiv, beţivan
rákiţa
бот.
1) рапс; сурепка; сурепный / bot. rapiţă; de rapiţă
    rákiţa oloyu сурепное масло / ulei de rapiţă
2) вика / măzăriche, borceag
23rala
rála
c.-x.
1) предплужник / antibrăzdar, reg. rală
2) уст. деревянная борона / arh. boroană de lemn
24rama
ráma
тех. рама / teh. ramă, şasiu (de automobil), cadru
    velosiped ráması велосипедная рама / cadru de bicicletă
ramatiz
ревматизм / reumatism
    ramatiz acısı ревматическая боль / durere reumatică
26ramka
rámka
рама; рамка / ramă, şasiu (de automobil); cadru
    pénçerä rámkası оконная рама / ramă (de fereastră), cercevea
rámkalı
в рамке, в раме / în ramă, în cadru
28raport
raport
доклад; отчёт / raport; dare de seamă, evidenţă
29ranin
ránin
раненый / rănit
    ráninnär раненые / răniţi
30rasa
rása
ряса, сутана / rasă, sutana, anteriu
    ◊ fayda nícä popazın rásasından погов. польза, как от козла молока (букв. как от поповской рясы) / prov. textual de folos ca rasa preotului
31rasat
rasat
рассада / răsad
    rasat dikmää высаживать рассаду (в открытый грунт) / a răsădi
    rasat büütmää выращивать рассаду / a creşte răsaduri
    rasat koymaa закладывать рассаду (засевать парники) / a semăna răsadniţele (pepenăriile)
rasgelmää
см. / v. razgelmää
rasgetirmää
см. / v. razgetirmää
raslamaa
попасть, угодить / а nimeri, a intra în voie
    raslamaa merkezinä (göbeenä) попасть точно в центр; попасть в самую точку / a nimeri drept în centra, drept în ţintă
    raslamaa kapkana угодить (попасть) в капкан (западню) / a nimeri în capcană, în cursă
    ◊ istediinä raslamaa подобрать по его вкусу / а nimeri, a intra în voia cuiva; a alege, a-i face cuiva pe plac
rastık
бот. спорынья / bot. corn-de-secară
rastıklanmaa
быть поражённым спорыньёй / a fi atins de corn-de-secară; med. a fi afectat de corn-de-secară
rastıklı
поражённый спорыньёй / atins (afectat) de corn-de-secară
    rastıklı başak колос, поражённый спорыньёй / spic atins de corn-de-secară
38raţa
ráţa
утка; утиный / raţă; de raţă
    ráţa yımırtası утиное яйцо / ou de raţă
39raţoy
raţoy
селезень / răţoi
40ray
ray
рай; райский / rai, paradis; de rai, de paradis
    erdeki ray земной рай / raiul pămîntesc, raiul de pe pămînt
    rayda gibi yaşamaa жить как в раю / a trăi, a duce o viaţă ca în rai
    ray tokatları врата рая / uşa raiului, porţile raiului
    ray başçası райский сад / grădină (livada) raiului
41raz
raz
союз раз, если, поскольку / conj. dacă, oare, întrucît, de atîta, pentru că, fiindcă, din moment ce
    raz o gitmeer, bän dä kalacam раз он не идёт, я тоже останусь / dacă el nu merge, rămîn şi eu
42raza
ráza
см. / v. rentgen
razétka
розетка / rozetă, priză (electrică)
razgelä
1. случайный, любой; случайно / întîmplător, incidental, oricare, orice
    razgelä adama da sor спроси любого человека / întreabă-l pe orişicine (oricare)
    razgelä işä kayı́lım согласен на любую работу / sunt de acord cu orice lucru
    razgelä karşı gelmää случайно встретиться / a se întîlni întîmplător, a se întîlni ocazional
2. 1) как придётся, авось, на авось / întîmplător, probabil, la noroc, la întîmplare
    razgeleyä umutlanmaa надеяться на случай (на авось) / а trage nădejde la întîmplare (la noroc), a se lăsa în voia soartei
2) вдруг / dar dacă, din întîmplare, cînd colo; brusc
    razgelä o da ordáysa? а вдруг и он там (окажется)? / dar dacă (din întîmplare) el va fi acolo?
3) как раз, точно / exact; tocmai
    razgelä merkezinä keezledim как раз в центр попал / am nimerit exact în centra
razgelmää
1) встречать; встречаться / a întîlni, a se întîlni, a se găsi
    razgeldim onun üstünä я встретил его / l-am întîlnit, am dat peste dînsul; l-am găsit
2) быть (оказаться) случайно где-л. / a fi, a se afla întîmplător undeva
    razgeldi o da orda и он оказался там / întîmplător s-a nimerit şi el acolo
3) попасть, угодить, оказаться, очутиться / a nimeri, a fi, a se dovedi, a se pomeni, a se afla
    razgelmää bir kuyu içinä угодить в яму / а nimeri într-o groapă
    ◊ razgelmää acı erinä (acısına) наступить на больную мозоль; задеть за живое / a călca pe bătătură; a atinge unde-l doare
razgetirmää
попадать / a nimeri
    razgetirmää fena erinä попасть в уязвимое место (человека) / а nimeri în punctul vulnerabil (al omului)
    razgetirmää yannış промахнуться (букв. попасть мимо) / a nimeri alăturea, a da greş, a nu nimeri în ţintă
razgetirmäk
попадание / nimerire
    razgelä razgetirmäk случайное попадание во что-л. / nimerire, lovitură întîmplătoare
48razı
razı
1) удовлетворённый, довольный / satisfăcut, îndestulat, mulţumit
    razı́mıysın? ты доволен (удовлетворён)? / eşti satisfăcut?
    razı etmää a) удовлетворять / a satisface, a îndestula
    razı etmää istediklerini удовлетворять потребности / a satisface cerinţele
        б) убеждать / a convinge
    razı onu álmasın убеди его, чтобы не брал / convinge-l ca să nu eie
    razı olmaa а) быть удовлетворённым / a fi îndestulat, a fi mulţumit, a se mulţumi
    razı olmaa cuvaptan быть удовлетворённым ответом / a fi mulţumit de răspuns
        б) насыщаться; наедаться; пресыщаться / a se sătura, a se îndopa, a se satura (despre procese fizice, chimice)
    razı olmaa suya насытиться влагой, пресытиться влагой (о почве) / a se sătura, a se satura (despre sol)
2) согласный на что-л. / de acord
    razı́ysan, git если ты согласен, иди / dacă eşti de acord, du-te!
    ◊ allaa razı olsun! (allarazolsun!) спасибо!, благодарю! (ответ на приветствие kolay gelä!) / mulţumesc!
razvédçik
разведчик / cercetaş, agent de informaţii
razvédka
разведка / cercetare, recunoaştere