raport
raport
доклад; отчёт / raport; dare de seamă, evidenţă