терминов: 176
страница 1 из 4
laalä
тюльпан / lalea
2laam
laam
1) пещера; грот / peşteră; grotă
2) ниша / nişă, firidă
3) подземный ход, тоннель / trecere subterană, tunel
láana
капуста; капустный / varză, curechi; de varză, de curechi
    maavi láana краснокочанная капуста / varză roşie
    turşu láana (láana turşusu) квашеная капуста / varză murată
    láana yapraa a) капустный лист / frunză de varză
        б) цвета капустного листа / de culoarea frunzii de varză
4laap
laap
1) фамилия / nume, nume de familie
2) кличка, прозвище / poreclă, supranume
    laap takmaa (vermää) дать кличку (прозвище) / a da poreclă cuiva, a-i pune poreclă, a supranumi
laaplamaa
давать кличку (прозвище) / a porecli, a da poreclă, a pune poreclă, a supranumi
lábada
бот. щавель / bot. măcriş
labirint
лабиринт / labirint
laboránt
лаборант, лаборантский / laborant; de laborant
laboratóriya
лаборатория; лабораторный / laborator; de laborator
    laboratóriya işi лабораторная работа / lucrare de laborator
    fizika laboratóriyası физическая лаборатория / laborator de fizică
10laf
laf
1) слово, слова; речь / cuvînt, vorbă, vorbe, cuvinte; vorbire, convorbire, conversaţie
    laf birleşmesi словосочетание / îmbinare de cuvinte
    çifteli laf birleşmeleri парные словосочетания / îmbinări de cuvinte, care formează perechi
    kısaldılmış katlı laflar сложносокращённые слова / abreviaturi
    modal laflar модальные слова / cuvinte modale
    alma laflar заимствованные слова / cuvinte împrumutate
    katlı laflar грам. сложные слова / gram. cuvinte compuse
2) речь, разговор / vorbire; conversare, conversaţie, discuţie
    laf atmaa болтать / a pălăvrăgi
    lafa durmaa (oturmaa) беседовать, разговаривать / a vorbi, а conversa, a sta de vorbă
    laf katmaa вмешаться в разговор; заговорить; завязать разговор / a se amesteca în vorbă; a începe discuţia; a intra în vorbă
    birkimseyin lafını kesmää прервать чью-л. речь (чей-л. разговор), перебить кого-л. / a-i tăia vorba cuiva, a întrerupe discuţia, convorbirea
    laf bulmaa понять друг друга; найти общий язык / a se înţelege, a găsi limbaj comun
    láflan yardım etmeyecän погов. словами не поможешь / prov. numai cu vorba nu faci nimic
3) обещание / făgăduială, făgăduinţă, promisiune
    lafında durmaa сдержать своё слово / a-şi ţine cuvîntul, făgăduiala
4) совет / sfat
    saa ol lafın için! спасибо за совет! / mulţumesc pentru sfat!
    ◊ laf ustası мастер слова / măiestru al cuvîntului
lafçı
1) разговорчивый, говорливый / vorbăreţ, limbut, guraliv
2) собеседник / interlocutor, convorbitor
lafetmää
1) говорить, разговаривать / a vorbi, a discuta, а conversa
lafetmäk
разговор, речь / conversaţie, discuţie; vorbire
    lafetmenin sesleri грам. звуки речи / gram. sunetele vorbirii
14lafka
láfka
лавка, небольшой магазин / popul. prăvălie, dugheană, mic magazin
laflanmaa
договариваться, уславливаться; сговариваться; решать / a se inţelege; a hotărî, a stabili ceva
    laflanmışlar gitmää dünneeyä kısmet aaramaa фольк. решили пойти по миру счастья искать / folc. au hotarît să se pornească în lume după noroc
laflaşmaa
см. / v. laflanmaa
17laflı
laflı
быть в сговоре / a fi în înţelegere, în cîrdăşie
    onnar, allä, laflı они, кажется, сговорились / ei se pare că s-au înţeles
laflık
словарь / dicţionar
    orfográfiya laflıı орфографический словарь / dicţionar ortografic
lafsız
1) без слов, не сопровождающийся словами; бессловесный / fără cuvinte; tăcut; tacit, taciturn; mut
    lafsız insan молчун / om tăcut, nevorbăreţ, taciturn
2) безоговорочный; безоговорочно / fără discuţie, fără rezerve
    bir lafsız bilä безговорочно / indiscutabil, necondiţionat
20lagar
lágar
в разн. знач. лагерь; лагерный / lagăr, tabără; de lagăr, de tabără
21läh
läh
поляк; польский / cetăţean al Poloniei; leah; polonez
lä́hça
по-польски, на польском языке / în limba poloneză
23lak
lak
лак; лаковый, лакированный / lustru, lac; de lac
    lak sürmää лакировать / а lăcui, a da cu lac
24lakat
lakat
тех. зубец шестерни / teh. zimţ de la roata dinţată, zimţ de pinion
lakırdamaa
болтать, бубнить, тараторить / a pălăvrăgi, a flecări, a trăncăni, a mormăi, a bombăni
lakırdı
1) лепет / gîngurit, bolboroseală
2) болтовня, вздор; пустые слова / flecăreală, pălăvrăgeală, trăncăneală; vorbe goale
lakırtı
стук колёс повозки / huruitul roţilor căruţei
lak-lak
звук, издаваемый аистом при помощи клюва или животными при лакании жидкости / zgomot emis de barză cu ajutorul ciocului, fie de animale cînd beau său mănîncă
laklamaa
I.
лакировать / a da cu lac, a lacui
II.
лакать (о животных) / a sorbi, a lipăi
lakónik
лаконичный, лаконический, краткий / laconic, concis
lalangı
оладьи; блины / clătite; blinii, reg. lalangîte
    ◊ lalangı́ylan akıtma а) очень вкусный / foarte gustos
        б) очень милый (о человеке) / foarte plăcut, drăgălaş (despre oameni)
lalangíta
см. / v. lalangı
33lama
láma
лезвие бритвы, лезвие / lamă de ras, lamă
34lampa
lámpa
лампа; ламповый / lampă; de lampă
    eléktrika lámpası электрическая лампа / lampă electrică, bec electric
    lámpa şişesi ламповое стекло / sticlă de lampă
    rádio lámpası радиолампа / lampă de radio
lámpalı
ламповый / de lampă
    lámpalı televízor ламповый телевизор / televizor cu lămpi
lámpuçka
лампочка (электрическая) / bec (electric)
landşaft
ландшафт / peisaj, privelişte; configuraţie geografică
lapadık
уст. железная оковка на конце деревянной тележной оси / ferecătura osiei de lemn a carului
lap-lap
подр. шлепку шлёп-шлёп / pleosc!, рас!, buf!
lápoviţa
снег с дождём / lapoviţă
41lapşa
lapşa
лапша / ţăiţei
42larök
larök
ларёк / chioşc, gheretă
43lata
láta
планка, рейка / placă, stinghie, leaț, şipcă, sport. ştachetă
latış
латыш; латышский / cetăţean al Letoniei; leton
latı́şca
по-латышски, на латышском языке / în limba letonă
46latin
latin
латынь / limba latina
    latin gráfikası латинская графика / caracter latin, grafie latină
latíncä
по-латински, на латинском языке, на латинской графике / latineşte, în limba latină, cu caracter latin, cu grafie latină
laureát
лауреат / laureat
    Nóbel prémiyasının laureatı лауреат Нобелевской премии / laureat al Premiului Nobel
49lava
láva
лава / lavă
50lavra
lávra
бот. олеандр / bot. leandru, oleandru