терминов: 176
страница 4 из 4
151lufusa
lufúsa
роженица / lăuză
lufúsalık
роды / naştere, facere
lufúsniţa
мифическое существо женского пола, приходящее к новорождённому ребёнку, чтобы определить его судьбу / fiinţă mitologică de sex feminin, care vine la noul născut, ca să-i determine viitorul
154luhusa
luhúsa
см. / v. lufúsa
luhúsalık
см. / v. lufúsalık
luhúsniţa
см. / v. lufúsniţa
lumburdamaa
1) греметь, громыхать, издавать (резкие звуки) / a bubui, a tuna, a hurui
2) звучать, раздаваться (о звуках) / a suna, a răsuna (despre sunete)
lumburdatmaa
1) производить стук, стучать / a face zgomot, gălăgie, a bate, a lovi, a izbi
2) топать / a tropăi; a urma
159lunga
lúnga
луг; долина / luncă; vale, vîlcea
160lupa
lúpa
лупа, увеличительное стекло / lupă
luplatmaa
бить; колотить дубиной (палкой) / a bate; a bate cu măciuca (cu băţul)
162lupurtu
lupurtu
топот / tropăit, tropot
163lustra
lústra
блеск; глянец / luciu; lustru
    lústra etmää начищать до блеска; наводить блеск (глянец) / a lustrui
lústracı
чистильщик обуви / curăţitor, lustragiu, văxuitor
lústralı
блестящий, яркий, сверкающий / lucios, lucitor, sclipitor, strălucitor, scăpărător
166lüks
lüks
люкс / lux
167lülä
lülä
1) трубка для курения / pipă, lulea, ciubuc
2) трубка / tub, ţeava
lülä́ka
сирень; сиреневый / bot. liliac; de liliac
    lülä́ka boyasında сиреневого цвета / de culoarea liliacului; liliachiu
169lülka
lǘlka
1) колыбель, коляска / leagăn, caleaşcă, cărucior (de copii)
2) коляска (мотоцикла) / ataş (de motocicletă)
170lüstra
lǘstra
люстра / lustră
171lüta
lǘ́tá
тонкий шерстяной материал / material subţire de lînă
lüţérna
бот. люцерна / bot. lucernă
lüzgär
1. ветер / vînt
    lüzgär eser ветер веет / adie vîntul
    poyraz lüzgeri северный ветер / crivăţ, vînt de nord
2. юркий, подвижный (о человеке); непоседливый / vioi, ager, abil; care nu are astîmpăr, neastîmpărat
    ◊ néredän lüzgär esä́rsä откуда ветер подует (о непостоянном человеке) / de unde bate vîntul (despre un om nestatornic)
luzgerlemää
1) веять, провеивать (зерно) / a vîntura (grăunţe)
2) проветривать / a aerisi, а ventila
3) сушить (на ветру) / a zvînta, a usca (la vînt)
lüzgerlenmää
1) провеиваться (о зерне) / a se vîntura
2) проветриваться / a se aerisi
3) обветриваться, подсыхать (на ветру) / a se zvînta, a se usca (la vînt)
lüzgerli
1) с ветром, ветреный / vîntos, cu vînt
    lüzgerli hava ветреная погода / timp (vreme) cu vînt
2) обветренный / înăsprit, bătut (ars) de vînt
    lüzgerli dudaklar обветренные губы / buze înăsprite, crăpate de vînt