latincä
latíncä
по-латински, на латинском языке, на латинской графике / latineşte, în limba latină, cu caracter latin, cu grafie latină