lak-lak
lak-lak
звук, издаваемый аистом при помощи клюва или животными при лакании жидкости / zgomot emis de barză cu ajutorul ciocului, fie de animale cînd beau său mănîncă