landşaft
landşaft
ландшафт / peisaj, privelişte; configuraţie geografică