терминов: 94
страница 1 из 2
1ki
ki
союз что, чтобы / conj. că, pentru că, pentru a, ca să
    bän bilä́rdim, ki o ordáydı я знал, что он был там / eu am ştiut că el era acolo
    bän istedim, ki o kendisi görsün я захотел, чтобы он сам увидел / eu am vrut (dorit) ca el să vadă singur
    o, ki okadar onun için yaptı он, который для него столько сделал / el, care atît de mult a făcut pentru dînsul
2kiat
kiat
см. / v. kiyat
kibrit
уст. спичка / arh. chibrit
    kibrit kutusu спичечный коробок / cutie de chibrituri
    kibrit gibi вспыльчивый (букв. как спичка) / iute din fire, irascibil, violent (textual ca chibritul)
kibritçi
уст. тот, кто торгует спичками / arh. (cel) care vinde chibrituri
kiftä
тефтели; фрикадельки / chifteluţe, chiftele; perişoare de carne
kiilä
вошь / păduche
    ◊ domuz kiilesi клещ / căpuşă (textual păduche porcesc)
kiilelemää
напустить вшей / а umplea de păduchi pe cineva
kiilelenmää
вшиветь, обовшиветь / a se umplea de păduchi
9kil
kil
глина; глиняный / humă, lut, de (din) humă, de (din) lut
10kila
kíla
килограмм, кило / kilogram, kilo
11kilaf
kilaf
см. / v. külaf
kílalık
килограммовый / de un kilogram; de… kilograme
    üç kílalık трехкилограммовый / de trei kilograme
13kilä
kilä
мера сыпучих тел, равная 40 кг / kilea măsură a corpurilor friabile egale cu 40 kg
14kiler
kiler
кладовая, чулан; житница / cămară, magazie; hambar; grînar, regional chiler
15kilim
kilim
ковер; ковровый / covor; de covor, de covoare
    kilim kırmaa ткать ковер (в домашних условиях) / a ţese covoare (în condiţii casnice)
    kilim fábrikası ковровая фабрика / fabrică de covoare
kilimci
ковровщик / ţesetor de covoare
kilimcilik
ковроткачество / industria ţesutului covoarelor
kilimcíyka
ковровщица / ţesetoare de covoare
19kilit
kilit
замок; замочный, замковый / lăcată; de lăcată
    ◊ dokuz kilit altında под семью замками / încuiat cu şapte (textual cu nouă) lăcate
    kilidi öpmää поцеловать замок / a găsi uşa încuiată (textual a săruta lăcată)
kilitlemää
1) запирать на замок, замыкать / a încuia cu cheia (cu lacăt)
2) перен. воен. блокировать, окружать / figurat milit. a bloca, a înconjura, a încercui
kilitlenmää
запираться; быть запертым / a se încuia, a fi încuiat
    ◊ ürääm kilitlendi а) я принял близко к сердцу / am luat-o aproape de inimă
        б) душа не лежит к кому-чему-л. / eu nu-l am la inimă, nu mă trage inima
kilitletmää
заставить запереть на замок / a pune pe cineva să încuie cu cheia (cu lacăt)
kilitli
запертый на замок / încuiat cu cheia (cu lacăt)
24kiliya
kilíya
келья / chelie
25kiliz
kiliz
тростник; тростниковый / stuf, trestie; de (din) trestie, de stuf, din stuf
kilizlik
заросли тростника / tufiş (desiş, tufăriş) de trestie
kilovat
киловатт / kilovat
kilogram
см. / v. kíla
kilométra
километр / kilometru
    üz kilométra saatta сто километров в час / о sută de kilometri pe oră
30kim
kim
мест. вопр. кто / cine
    kimi? кого? / ре cine?
    kimin? чей? / a cui?
    kimin için? для кого? / pentru cine?
    kimä? кому / cui?
    kimnerdän? чей?, чьих / a cui? dintre cine?
    kiminnän? с кем? / cu cine?
    kimdän? от кого / de la cine?
31kimi
kímí
мест. неопр. некоторый, иной / oarecare, cineva, altul
    kímí kerä (sefer) иногда, иной раз, порой / uneori, alteori, cîteodată
32kimisi
kímisi
некоторый (из) / oarecare, unul (din)
33kimnik
kimnik
1) личность / persoană, personalitate
2) удостоверение личности / act (buletin) de identitate
34kimsä
kímsä
кто-то, кто-нибудь, некто / cineva, careva; un oarecare
35kimsey
kímsey
мест. отриц. никто / nimeni
kímseysiz
одинокий; одиноко / singur; singuratic, solitar
kímseysizlik
одиночество / singurătate, solitudine
38kin
kin
ненависть, злоба; злопамятство, месть / ură, răutate, mînic; fire răzbunătoare, răzbunare
    kin gütmää питать ненависть (злобу); мстить / а purta ură, mînie; a se răzbuna
kinnenmää
злиться; становиться злопамятным (мстительным) / a se mînia, a se înrăi, a se înfuria; a deveni răzbunător
40kinni
kinni
питающий ненависть (злобу); злопамятный; мстительный / răzbunător, purtător de mînie, ură; hain, duşmănos
    kinni злопамятный человек / om răzbunător
41kino
kino
кино / cinema
    kinoya gitmää идти в кино / a se duce la cinema
42kiosk
kiosk
киоск / chioşc
43kip-
kip-
усил. частица:
    kip-kirli грязный-прегрязный / chip foarte murdar, murdar-murdar
44kir
kir
грязь / murdărie
    kir tutmaa загрязниться, запачкаться / a se murdări, a se mînji
45kira
kira
1) аренда / chirie, închiriere
2) плата за наём (прокат), аренда плата / chirie
    kira parası а) арендная плата / chirie
        б) ист. налог (за пользование домом, землёй и т. п.) / chirie
        в) извоз / chirie
    ◊ dil kira istä́meer погов. язык без костей / prov. gura nu cere chirie (textual limbă fără oase)
kiracı
1) арендатор; квартирант / arendaş, chiriaş; locatar (chiriaş)
2) дающий напрокат лошадь / ce dă cu chirie un cal
    kiracının kiracısı субарендатор, поднаниматель / subarendaş
kiracılık
1) наём; получение в аренду / închiriere, locaţie
2) занятие извозчика, извозный промысел / profesiunea (ocupaţie) de birjar, de vizitiu, de căruţaş, de cărăuş; cărăuşie
kiralamaa
1) сдавать в аренду, давать напрокат / a da în chirie (în arendă)
    bän ona kiraladım evimi я ему сдал в аренду свой дом / i-am dar în chirie casa mea
2) арендовать; снимать (жильё); брать напрокат / а închiria, a lua în arendă
    bän ondan kiraladım bu evi я арендовал у него этот дом / eu am luat în chirie această casă
kiralanmaa
1) сдаваться в аренду; быть сданным в аренду; быть сданным напрокат / a se închiria; a fi închiriat
2) быть арендованным; быть взятым напрокат / a fi închiriat, arendat
kiralık
предназначенный к сдаче в аренду (напрокат) / destinat chiriei, arendei (pentru a fi închiriat, arendat)