kilometra
kilométra
километр / kilometru
    üz kilométra saatta сто километров в час / о sută de kilometri pe oră