ki
ki
союз что, чтобы / conj. că, pentru că, pentru a, ca să
    bän bilä́rdim, ki o ordáydı я знал, что он был там / eu am ştiut că el era acolo
    bän istedim, ki o kendisi görsün я захотел, чтобы он сам увидел / eu am vrut (dorit) ca el să vadă singur
    o, ki okadar onun için yaptı он, который для него столько сделал / el, care atît de mult a făcut pentru dînsul