терминов: 32
страница 1 из 1
1ora
ora:
    orası то место / locul acela
    oraları те места / locurile acelea
    oram, oran, orası то место (у меня, у него) / locul acela (la mine, la tine, la dînsul, al meu, al tău, al lui)
orada
там / acolo
oradan
оттуда / de acolo
4orak
orak
1) серп / seceră
2) жатва / seceriş
    orak vakıdı время (пора) жатвы / seceriş, timpul secerişului
3) уст. название июля / arh. cuptor, denumirea lunii iulie
oraklamaa
жать серпом / а strînge (a secera) cu secera
orayı
туда / acolo
orbíta
орбита / orbită
8orda
orda
там / acolo
ordan
оттуда / de acolo
10orden
órden
орден / ordin
11order
órder
ордер / ordin, mandat, dispoziţie; ordin de repartiţie
orfográfik
орфографический / ortografic
orfográfiya
орфография; орфографический / ortografie; ortografic, de ortografie
    orforgráfiya laflıı орфографический словарь / dicţionar ortografic
    orfográfiya kuralları правила орфографии / reguli de ortografie, reguli ortografice
14organ
organ
муз. орган / muz. orgă
15organ
órgan
I.
орган / organ
    devlet órgannarı государственные органы / organe de stat
II.
анат. орган / anat. organ
    duygu órgannarı органы чувств / organe de simţ
organizat:
    organizat etmää организовать / a organiza
organizáţiya
организация / organizaţie
    politika organizáţiyası политическая организация / organizaţie politică
organizátor
организатор / organizator
organízma
организм / organism
orkéstra
оркестр; оркестровый / orchestră; de orchestră
    orkéstra múzıkası оркестровая музыка / muzică orchestrală
    orkéstrada çalmaa играть в оркестре / a cînta în orchestră
21ornik
órnik
уст. сторож при волостном правлении / arh. paznic la cîrmuirea plasei; vornic (funcţionar inferior la o primărie rurală, primar al unui sat)
22orospu
oróspu
проститутка / prostituată
oróspuluk
проституция / prostituţie
24orta
orta
середина; средний / mijloc; mijlociu
    orta annık средняя борозда в распаханной почве / brazdă de mijloc pe pămîntul arat
    sokaan orta erindä посередине улицы / în mijlocul străzii
    ◊ orta çivi шкворень у повозки / pivotul trăsurii
25ortak
ortak
1) напарник; соучастник; пайщик / tovarăş de muncă; copărtaş, participant, complice; cooperator, cotizant, coasociat
2) общий, совместный / comun, general, total, în comun, colectiv
    ortak dil bulmaa найти общий язык / a găsi limbaj comun
ortakı
средний, находящийся посередине / mijlociu, de mijloc, mediu, care se află la mijloc
ortaklaşmaa
объединяться, вступать в артель (товарищество) / a se uni, a se întruni, a se reuni, a se contopi, a se fuziona; a intra în, a deveni membru al unui artel (a unei asociaţii, a unei întovărăşiri)
ortaklaşmak
1) объединение в артель (товарищество) для совместной обработки земли / întrunire, unire, întovărăşire (într-un artel) pentru a lucra pămîntul
2) кооперирование; создание совместного предприятия / cooperare; fondarea (întemeierea) unei întreprinderi comune
ortaklık
уст. артель, товарищество (по совместной обработке земли) / arh. artel; tovărăşie, întovărăşire (pentru lucrarea în comun a pămîntului)
ortalık
1) середина; серединный, средний / mijloc; din, de mijloc, mijlociu, mediu; mediocru
2) обстановка, атмосфера / mediu, situaţie, atmosferă
    ortalık kızdı обстановка накалилась / atmosfera a devenit încordată, s-a încălzit
    ◊ ortalık yanêr сильная жара, пекло (букв. горит атмосфера) / arşiţă insuportabilă, zăpuşeală, căldură toridă, zăduf, infern
ortanca
средний / mijlociu, mediu
    ortanca kardaş средний брат / fratele mijlociu
32oruç
oruç
рел. пост / rel. post
    oruç tutmaa поститься, соблюдать пост / a posti, a nu mînca de frupt
    orucu bozmaa нарушить пост / a incălca postul