okadar
ókadár
столько, в такой степени, настолько, так / atît, aşa, în aşa măsură, într-atît, în aşa grad