ocak
ocak
1) очаг, топка / cămin, vatră
2) деревянная палка для проталкивания топлива в печь / vătrar, vătrai
3) дымоход / horn, bageac, hogeac, canal de fum
4) род, семья / ginte, neam, soi, gen, familie
    boba ocaa родной дом / casă părintească