терминов: 20
страница 1 из 1
1ok
ok
1) дышло / oişte
2) стрела / săgeată
3) редко луч / rar. rază
    güneşin okları лучи солнца / razele soarelui
2oka
oka
уст. / arh.
1) ока (мера веса, равная 1 кг 225 г) / оса (unitate de măsură egală cu 1 kg 225 g)
    büük oka большая ока (равна 1 кг 225 г) / ocaua mare (egală cu 1 kg 225 g)
    küçük oka малая ока (равна 1 кг) / ocaua mică (egală cu 1 kg)
2) деревянный безмен / balanţă romană de lemn
3) глиняный кувшин (вместимостью 1 литр) / ulcior de lut (cu o capacitate de 1 l)
ókadár
столько, в такой степени, настолько, так / atît, aşa, în aşa măsură, într-atît, în aşa grad
okadarádan
настолько / într-atît, în aşa grad, atît, în aşa măsură
okadárki
но, однако, только / dar, însă, totuşi, ş-asta-i una!, na-ți-o bună!, numai
okean
океан; океанский / ocean; oceanic, de ocean
    okean gemisi океанский пароход / vapor oceanic, corabie oceanică; transatlantic
okláva
скалка (для раскатывания теста) / făcăleţ
8okol
okol
загон (для скота) / ocol, obor de vite
okolcu
1) скотник (на ферме); овчар / văcar, oier, îngrijitor de vite
2) загонщик (при облаве на зверя) / gonaci (la vînătoare), hăitaş
10okrug
ókrug
округ / district, regiune
    seçim ókrugu избирательный округ / district electoral
oktä́bri
октябрь; октябрьский / octombrie; din octombrie
12oku
oku
1) см. / v. okumak
2) уст. молебен / arh. rugă, rugăciune
3) учение / învăţătură
    okuya vermää отдать в учение / a da la învăţătură
13okumaa
okumaa
1) читать / a citi
2) назначать / a numi
3) уст. освящать (чтением молитвы); заговаривать / arh. a sfinţi (prin citirea rugăciunilor); a descînta
4) учиться / a învăţa, a se învăţa, a studia
14okumak
okumak
чтение / citire
    okumak kiyadı книга для чтения / carte de citire
okunmaa
1) читаться; быть прочитанным / a se citi; a fi citit
2) ворчать, бормотать (про себя) / a mormăi, a bodogăni
3) уст. читать молитву для роженицы (на сороковой день после родов) / arh. a-i citi rugăciune unei lăuze (în ziua a patruzecea după naştere)
okunmuş
1) прочитанный / citit
2) освящённый, заговорённый / sfinţit, descîntat
    okunmuş sucaaz святая водица / agheazmă, apă sfinţită
    okunmuş ateş освящённый огонь (приносимый в дом из церкви в великий четверг) / foc sfinţit (adus de la biserică în Joia Mare)
okupant
оккупант / ocupant, cotropitor, invadator
okupáţiya
оккупация; оккупационный / ocupaţie, ocupare, cotropire, invazie; de ocupaţie; de cotropire
okutmaa
1) заставить (велеть, дать) читать / a impune, a oferi, a pune să citească
2) заговаривать (от сглаза, болезни и т. п.) / a descînta
    ◊ okutmaa kendini отпускать грехи / a ierta păcatele
okuyucu
читатель / cititor