терминов: 189
страница 4 из 4
151otlamaa
otlamaa
пастись, щипать траву / a paşte, a apuca, a ciupi, a smulge iarbă
otlatmaa
пасти (скот) / a paşte (despre vite)
otlaycak
подножный корм / păşune, păşunat, păscut
otlaycı
травоядный / care se hrăneşte cu iarbă, ierbivor
    otlaycı hayvan травоядное животное / animal ierbivor
otlíçnik
отличник / fruntaş (în producţie, la învăţătură ș. a.), evidenţiat, eminent
156otpuska
ótpuska
отпуск / concediu
157otrava
otráva
яд, отрава / venin, otravă
158oturmaa
oturmaa
1) сидеть, садиться / a şedea, a se aşeza
2) жить, проживать / a trăi, a locui
    küüyün kenarında oturmaa жить на окраине села / a locui la marginea (la capătul) satului
oturtmaa
посадить, заставить сесть / a aşeza, a pune (a impune) sa se aşeze
oturulmaa
сидеть, садиться / а ședea, a se aşeza
    burada oturulmaz здесь сидеть нельзя / aici nu se poate de şezut
161oturum
oturum
жительство / domiciliu, trai
    oturum izini вид на жительство / buletin de populaţie, permis de şedere
    oturum eri место жительства / domiciliu, loc de trai
162oturuş
oturuş
1) манера сидеть, посадка / manieră de a şedea, ţinută în şa
    bir oturuşta в (за) один присест / dintr-odată
2) посиделки / şezătoare
3) заседание / şedinţă
oturuşmaa
1) усаживаться вместе / a se aşeza unii lîngă alţii, a se aşeza împreună
2) оседать, селиться, обосновываться / a se stabili, a se statornici, a se aşeza (cu traiul)
164otuz
otuz
тридцать / treizeci
otuzuncu
тридцатый / al treizecilea
ovçárka
овчарка / cîine ciobănesc, cîine-lup
167oy
oy
голос (избирательный) / vot (electoral)
168oya
oya
1) долго, медленно / mult timp, încet, lent
2) поздно / tîrziu
oyalanmaa
медлить, мешкать, задерживаться / a tărăgăna; a se reţine; a nu se grăbi; a zăbovi, a întîrzia
oyalanmak
задержка, заминка / reţinere, zăbovire, întîrziere, întrerupere
oyalamaa
задерживать / a reţine, a opri, a încetini
oyanı-buyanı
туда-сюда / calea-valea, treacă-meargă, literal. încolo-încoace
oydurmaa
1) заставить вырезать / a pune să taie
2) заставить выдолбить / a pune să scobească, să facă o adîncitură, să dăltuiască
174oygu
oygu
1) выемка / adîncitură
2) вырез (напр. платья) / tăietură, decolteu
175oymaa
oymaa
1) вырезать / a tăia
2) выдалбливать / a scobi, a face adîncitură, a dăltui
176oymak
oymak
вырезание; резьба / tăiere, ablaţiune (îndepărtare, înlăturare); sculptare, gravare
    aaçta oymak резьба по дереву / sculptare
177oynak
oynak
1) неустойчивый, шаткий / nestabil, şubred, precar, nestatornic, care se clatină
    oynak bir sofra шаткий столик / masă nestabilă, care se clatină
2) неровный, тряский / neregulat, accidentat, care zdruncină
    oynak yolda на неровной дороге / ре un drum accidentat, cu hopuri
    ◊ oynak eri сочленение, сустав / încheietură, articulaţie
178oynamaa
oynamaa
1) играть во что-л / а juca
2) танцевать, плясать / а dansa, a juca
3) шататься, болтаться, плохо держаться / а se clătina, a balansa, a hoinări, a se bălăbăni, a bănănăi, a bate drumurile, a se ţine rău
179oynaş
oynaş
кокетка / cochetă
oynaşmaa
1) играть, развлекаться, забавляться / a se juca, a se distra, a se amuza, a se desfăta
2) расшатываться / a se clătina, a se zdruncina, a se ruina
181oynatma
oynatma
1. см. / v. oyuncu
2. кокетливая (о девушке) / cochetă
oynatmaa
1) заставить играть / a pune să joace
2) заставить танцевать (плясать) / a pune să danseze
3) расшатывать / а clătina, a zdruncina, a strica, a ruina
183oyuk
oyuk
паз, вырез; впадина, углубление; полый / tăietură; adîncitură, scobitură; scobit, tubulat
184oyun
oyun
1) игра / joc
2) танец, пляска / dans, joc
185oyuncak
oyuncak
игрушка, забава / amuzament, distracţie, jucărie
    uşak oyuncaa детская игрушка / jucărie pentru copii
186oyuncu
oyuncu
танцор, плясун; танцовщица, плясунья / jucător, dansator, dansatoare
187ozaman
ozaman
тогда, в то время / atunci, pe atunci, în acel timp
    ozamanádan до тех пор / pînă atunci
    ozamandan с тех пор / de atunci
ozamandakı
тогдашний / de atunci, de odinioară
otää-beeri
кое-как, слегка, поверхностно / aşa şi aşa, de mîntuială cu chiu, cu vai; uşor, puţin, un pic; (în mod) superficial