терминов: 21
страница 1 из 1
1ot
ot
трава; сено; травяной; сенной / iarbă; fîn; de iarbă; de fin
    ot biçmää косить траву (сено) / a cosi iarbă, fîn
otalamaa
отравлять / a intoxica, a învenina, a otrăvi
otalanmaa
отравляться / a se intoxica, a se învenina, a se otrăvi
otçöt
отчёт; отчётный / dare de seamă, raport; de dare de seamă, curent
    otçöt toplantısı отчётное собрание / adunare de dare de seamă
    otçöt vermää давать отчёт / a face dare de seamă, a da cont, a ţine cont
otlak
пастбище / păşune, imaş, izlaz
otlamaa
пастись, щипать траву / a paşte, a apuca, a ciupi, a smulge iarbă
otlatmaa
пасти (скот) / a paşte (despre vite)
otlaycak
подножный корм / păşune, păşunat, păscut
otlaycı
травоядный / care se hrăneşte cu iarbă, ierbivor
    otlaycı hayvan травоядное животное / animal ierbivor
otlíçnik
отличник / fruntaş (în producţie, la învăţătură ș. a.), evidenţiat, eminent
ótpuska
отпуск / concediu
12otrava
otráva
яд, отрава / venin, otravă
oturmaa
1) сидеть, садиться / a şedea, a se aşeza
2) жить, проживать / a trăi, a locui
    küüyün kenarında oturmaa жить на окраине села / a locui la marginea (la capătul) satului
oturtmaa
посадить, заставить сесть / a aşeza, a pune (a impune) sa se aşeze
oturulmaa
сидеть, садиться / а ședea, a se aşeza
    burada oturulmaz здесь сидеть нельзя / aici nu se poate de şezut
16oturum
oturum
жительство / domiciliu, trai
    oturum izini вид на жительство / buletin de populaţie, permis de şedere
    oturum eri место жительства / domiciliu, loc de trai
oturuş
1) манера сидеть, посадка / manieră de a şedea, ţinută în şa
    bir oturuşta в (за) один присест / dintr-odată
2) посиделки / şezătoare
3) заседание / şedinţă
oturuşmaa
1) усаживаться вместе / a se aşeza unii lîngă alţii, a se aşeza împreună
2) оседать, селиться, обосновываться / a se stabili, a se statornici, a se aşeza (cu traiul)
19otuz
otuz
тридцать / treizeci
otuzuncu
тридцатый / al treizecilea
otää-beeri
кое-как, слегка, поверхностно / aşa şi aşa, de mîntuială cu chiu, cu vai; uşor, puţin, un pic; (în mod) superficial