терминов: 659
страница 4 из 14
pastırma
кул. пастрама (копчёное или вяленое мясо) / cul. pastrama
paşalık
уст. пашалык (область, управляемая турецким пашой) / arh. paşalîc (stat în fruntea căruia se afla un paşa)
páşport
см. / v. pásport
154paştet
paştet
паштет / pateu
155pat
pat
топчан; кровать; лежанка; нары / pat, pat de scînduri; laviţă, vatră
    dolma pat глинобитная лежанка или скамейка / pat de lut; prispă
156patefon
patefon
уст. патефон; патефонный / arh. patefon; de patefon
157patent
patent
патент; патентный / brevet, patentă; de brevet
    patent vergisi патентный сбор / taxă de brevet
patentli
имеющий патент; запатентованный / cu patent, patentat, brevetat
patentsiz
не имеющий патента / fără brevet, fără patent
patırdak
мотоцикл; мотоциклетный / motocicletă, de motocicletă
patır-patır
подр. стуку шагов, топоту / imitarea sunetului mersului, paşilor, tropăitului
162patika
patíka
тропа, тропинка / cărare, potecă, cărăruie
163patima
pátima
1) несчастье, беда, напасть / nenorocire, năpastă, belea, ghinion
2) болезнь / boală, patimă
164patkan
patkan
крыса; крысиный / guzgan; de guzgan
    patkan delii крысиная нора / gaură de guzgan
    patkan manası приманка для крыс / momeală pentru guzgani
patlacan
помидор, томаты; помидорный, томатный / roşie, tomată, pătlăgea; de pătlăgele, de roşii
    patlacan povídlası томатная паста / pastă de tomate
    patlacan suyu томатный сок / suc de roşii
    patlacan máncası соус (рагу) из помидоров / mîncare din roșii, sos din roșii
    mor patlacan баклажан / vînătă, vinete
    dolma patlacan фаршированные баклажаны / vinete umplute
patlamaa
1) лопнуть; треснуть; прорваться (о нарыве) / a crăpa; a plesni; a se sparge (despre furuncul, buboi); a pocni
2) взрываться, выстреливать / a exploda
3) жрать, обжираться, лопать / a hali, a mînca cu lăcomie, a se îndopa, a se ghiftui, a înfuleca
patlamak
1) взрыв; выстрел; треск / explozie, împuşcătură
2) обжорство / voracitate, lăcomie
pátlangáç
пугач, хлопушка / pistol (jucărie), pocnitoare, plesnitoare
patlatmaa
1) стрелять / a împuşca
    tüfek patlatmaa стрелять из винтовки (ружья) / a împuşca din armă, din puşcă
2) взрывать / a arunca în aer, a produce o explozie
3) сделать так, чтобы нарыв прорвался; проколоть, прорезать (нарыв) / a face în aşa fel, încît furunculul să se spargă; a împunge, a face o tăietură (despre furunculul)
patlayış
см. / v. patlamak
patracil
бот. тмин / bot. chimen, chimion, secărică, secărea
patrancel
бот. петрушка / bot. pătrunjel
173patret
patret
фотография, фотокарточка; портрет / fotografie, poză; portret
    patredä çıkarmaa фотографировать / a fotografia
    patredä çıkmaa фотографироваться / a se fotogarfia
patretçi
1) фотограф / fotograf
2) портретист / portretist
patretçilik
1) профессия (занятие) фотографа / profesiune de fotograf
2) профессия (занятие) портретиста / profesiunea portretistului
176patriot
patriot
патриот; патриотический / patriot; de patriot, patriotic
patriotízma
см. / v. patriotluk
patriotluk
патриотизм; патриотический / patriotism; de patriotism, patriotic
    patriotluk lirikasi патриотическая лирика / lirică patriotică
179patron
patron
I.
патрон; патронный / cartuş; de cartuş, de cartuşe
    patron kutusu а) патронный ящик, ящик для патронов / ladă de cartuşe
        б) магазинная коробка (огнестрельного оружия) / cutie de cartuşe (la arme de foc)
II.
редко патрон (хозяин) / rar. patron; proprietar
180patrul
patrul
патруль; патрульный / patrulă; de patrulă
patrulluk
патрулирование / patrulare
182patu
pátu
гусь / gînsac
    ◊ pátu gözlü а) глаза навыкате / ochi holbaţi
        б) зеленоглазый / cu ochii verzi
paţient
пациент / pacient
paţifist
пацифист / pacifist
paţifízma
пацифизм / pacifism
186paun
paun
I.
павлин; павлиний / păun; de păun
    paun tüüyü павлинье перо / pană de păun
II.
ковыль; ковыльный / colilie, negară, pănuşiţă; de negară, de colilie
    paun çıkımı ковыльные степи / cîmpuri cu pănuşiţă, stepe cu negară, de negară
187pauza
páuza
пауза / pauză
pavilyon
павильон / pavilion
189pay
pay
1) пай, часть, доля / parte, bucată, porţiune
2) участок, надел / lot, parcelă
    toprak payı земельный участок / lot de pămînt
    pay etmää см. / v. payetmää
3) доля, судьба / destin, soartă
    bizim payımıza düştü bu kahır на нашу долю выпало это горе / nouă ne-a fost sortită această durere
    alacan payını получишь, попадёт тебе / ai s-o primeşti, ai s-o păţeşti
4) член предложения / parte de propoziţie
    baş paylar главные члены предложения / părţile principale ale propoziţiei
    ikinci paylar второстепенные члены предложения / părţile secundare ale propoziţiei
    ◊ söz payları части речи / părţi de vorbire
páyacına
паутина / păienjeniş, pînză de păianjen
    páyacına silmää снять паутину / a şterge pînza de păianjen, a şterge păienjenişul
191payak
páyak
1) паук; паучий / păianjen; de păianjen
2) паутина; паутинный / pînză de păianjen, păienjeniş, de pînză de păianjen
páyaklık
паутина / păienjeniş
193payanta
payanta
подпорка (поставленная по диагонали); перемычка (между двумя диагональными стойками) / stinghie (bară ce uneşte, fixează doi stîlpi verticali)
paycıklar
грам. частицы / gram. particule
195paydaş
paydaş
пайщик, компаньон; партнёр / cooperator, cotizant, acţionar, asociat; companion; partener
payetmää
делить на части / а împărţi, a diviza în părţi
paylamaa
см. / v. paylaştırmaa
paylaşmaa
делить (распределять) между собой / a împărți, a diviza între ei
paylaşmak
разделение, распределение / împărţire, distribuire, repartizare
paylaştırmaa
делить, распределять; раздавать / a împărţi între ei, a repartiza, a da