терминов: 659
страница 6 из 14
permanent
перманент; перманентный / permanent
252peron
peron
перрон / peron
    perona çıkmaa выходить на перрон / а ieşi pe peron
persengä
вариация / variaţie
personal
1) персонал, личный состав / personal, efectiv
2) персональный, личный / personal
perspektíva
перспектива / perspectivă
perspektívalı
перспективный / cu perspectivă, de perspectivă
perşembä
четверг / joi
    perşembä günü а) четверг / joi
        б) в четверг, по четвергам / joi, joia
258pervane
pervane
пропеллер / av. elice
259pervaz
pervaz
панель (на стенах) / brîu (la perete), panou
    pervaz çekmää сделать панели / a trage, a face brîu (la perete)
pesimist
пессимист / pesimist
pesimiştli
пессимистический / pesimist
pesimízma
пессимизм / pesimism
263pesmet
pesmet
1) лоскут, кусок / bucată, fîşie dintr-o bucată de stofă sau piele
2) рисунок прямоугольной формы / desen de formă pătrată
3) булочка / chiflă, franzelă
4) сухари / pesmeţi, posmagi
pesmetli
в клетку, клетчатый / cadrilat, în carouri, în pătrăţele
265peş
peş
пола / poală
    anterinin peşi пола куртки / poala vestonului
peşçéra
пещера / peşteră, cavernă
267peşin
peşin
1) аванс / avans
2) наличные деньги / numerar, peşin; bani gheaţă
    peşin para наличные деньги / bani gheaţă, peşin, numerar
268peşka
péşka
шахм. пешка / şah pion
269peşkir
peşkir
полотенце; салфетка / ştergar, prosop, şervet, şerveţel
270petit
petit
полигр. петит / poligr. petit
petrúşka
бот. петрушка / bot. pătrunjel
272pey
pey
задаток / arvună, acont
    pey vermää давать задаток; заключать сделку / a da acont; a încheia o tranzacţie
273peyda
peyda
появление; возникновение / apariţie; naştere, ivire
    peyda olmaa появиться, возникнуть / a se ivi, a apărea
peydalanmaa
появляться, показываться, возникать / а apărea; a se arăta, a se ivi; a se naşte, a lua fiinţă
275peyzaj
peyzaj
пейзаж / peisaj, vedere, privelişte
pezevenk
подлец, мерзавец, негодяй / şarlatan, coţcar, ticălos, pezevenchi, nemernic
277pılan
pılan
каменный забор / gard de piatră
    ◊ üüsüzün dä kuytucuu — pılannar boyunda погов. очаг сироты — у забора / prov. căminul orfanului e locul de sub (lîngă) gard
pılesos
пылесос / aspirator
279pınar
pınar
колодец; колодезный / fîntînă; de puţ, de fîntînă
    taş pınar каменный колодец / fîntînă de piatră
    serenni pınar колодец с журавлём / fîntînă cu cumpănă
    pınar kolacı колодезный сруб / colacul fîntînii
pındık
бот. земляной орех (плод и растение) / bot. alune de pămînt (fructul şi planta), arahidă, arahide, alune americane
pındıklık
место, где растут земляные орехи, заросли арахиса / locul unde cresc arahidele, plantaţii (desişuri) de arahide, de alune de pămînt
pırjóla
отбивная (котлета) / cotlet, pîrjoală
    domuz pırjólası свиная отбивная / cotlet de porc, pîrjoală de porc
pırıldak
1) волчок, юла / sfîrlează, titirez, prîsnel
2) перен. непоседа, вертун / figurat neastîmpărat, zvăpăiat, zburdalnic, prîsnel, spiriduş
284pıri
pı́ri
ослик / măgăruş
pırlíga
редко
1) пожар, огонь / rar. pojar, incendiu, foc
2) костер / rug
    pırlíga yakmaa жечь костры (на масленицу) / а aprinde ruguri
pı́rpıríţa
понос / diaree
pıstíya
см. / v. pustíya
288pıtı
pıtı
помёт (заячий, овечий) / baligă, bumbăreţi (de iepure, de oaie)
pıtılamaa
струсить, сильно испугаться / a se teme, a avea frică, a se speria tare
pıtırak
бот. репейник, колючка (круглая) / bot. brusture, scai
pıtıraklı
колючий / ghimpos, ghimpat, cu ghimpi
pıtırdamaa
1) производить треск (рокот) / a produce, a scoate un sunet uşor de ciocănitură, trosnet, vuiet, zbîrnîit
2) перен. болтать / figurat a pălăvrăgi
    pıtırdáma! не болтай! / nu pălăvrăgi!, nu spune prostii!
pıtır-pıtır
подр. лёгкому стуку шагов / pîtîr-pîtîr, sunet ce imită zgomotul uşor al paşilor
pıtırtı
1) треск, рокот / pocnet, trosnet, ropot, vuiet
2) редко мотоцикл / rar. motocicletă
295pıtik
pıtik
см. / v. pıtı
296pıtika
pıtíka
см. / v. patíka
pıtpıdak
перепел, перепёлка / prepeliţă, pitpalac
pıt-pıt
подр. крику куропатки, перепёлки / pit-pit!, sunet emis de potîrniche, de prepeliţă
299pıı
pıı
межд. выражает удивление, восторг ах, ох / interj. vai!
pıti-pıti
см. / v. pıt-pıt