терминов: 47
страница 1 из 1
plaçínta
плацинда (род слоёной лепёшки) / plăcintă
    piinirli plaçínta плацинда с брынзой / plăcintă cu brînză
pláçku
плакса / plîngăreţ
plakat
плакат; плакатный / placardă, pancartă, afiş; de placardă, de pancartă, de afiş
4plan
plan
1) план, замысел, проект / plan, proect, gînd, intenţie, idee
    plan kurmaa строить планы / а face planuri, a urzi gînduri, planuri
    plandan zeedä сверх плана / peste plan
2) участок земли, принадлежащий одному хозяину / plan, porţiune de pămînt care aparţine unui gospodar
    ◊ ilk planda на первом плане, впереди / în prim plan
planéta
планета / planetă
    planétaların gezmesi движение планет / mişcarea planetelor
planetáriy
планетарий / planetariu
plánka
планка, рейка, дощечка / placă, stinghie, şipcă, leat, scîndurică
plannamaa
планировать / a planifica; a plănui
    plannamaa işi планировать работу / a plănui lucrul
plannı
плановый / de plan, planificat
    plannı iş плановая работа / lucru de plan
planör
планёр / planor
planörka
планёрка / volantă
plansız
бесплановый; беспланово / fără plan, lipsit de plan, neplanificat
plantátor
плантатор / plantator
plantáţiya
плантация / plantaţie
15plasa
plása
I.
сеть; сетка / plasă; reţea, împletitură
    plása örmää вязать (плести) сети / a împleti plase, a împleti mreje
    balık tutmaa plása рыболовецкая сеть, невод / năvod, plasă (de prins peşte), mreajă
II.
уст. волость / arh. plasă
    plása kasabası волостной город, центр волости / oraş de plasă, centrul plasei
plasmása
пластмасса; пластмассовый / materie plastică, din masă plastică
    plasmásadan из пластмассы, пластмассовый / din materie plastică, din masă plastică
plástik
1. пластик / material plastic, masă plastică
2. пластический / plastic
plástika
пластика / plastică
plastilin
пластилин / plastilin
plastínka
пластинка, диск / placă, disc
plaşç
плащ / impermeabil
22plat
plat
1) кусок материи, полотнище, отрез / bucată de pînză, lat (la ţesătură), cupon
2) редко полотенце / rar. prosop, ştergar
23platan
platan
бот. платан; платановый / bot. platan; de platan
platfórma
платформа / rampă, peron, platformă
plátina
платина; платиновый / platină; de, din platină
plaţkart
плацкарта; плацкартный / tichet; cu tichet
27plazma
plázma
плазма / plasmă
28pläj
pläj
пляж / plajă
29pläna
plä́na
пелёнка / faşă, scutec, pelincă
plänalamaa
пеленать (ребёнка) / a înfăşa (copilul)
31pläsk
pläsk
подр. звуку рукоплесканий, шуму прибоя / imitarea sunetului aplauzelor, loviturii valurilor de ţărm
    pläsk etmää хлопать, рукоплескать, аплодировать / a plescăi, a aplauda
32pläva
plä́va
полова, мякина / pleavă
plebisţit
плебисцит / plebiscit
34plen
plen
плен / prizonierat
    plenä düşmää попадать в плен / а cădea prizonier
plénnik
пленник / prizonier
36plenum
plénum
пленум / plenară
pleşkat
плешивый, лысый / pleşcat, chel
plévnik
постройка для хранения отсевов зерна, половы / construcţie destinată păstrării fînului, paielor, plevei; şură
pleyáda
плеяда / pleiadă
40plita
plíta
плита / plită
    gaz plítası газовая плита / aragaz, plită cu gaze, plită de gaz
41plitka
plítka
плитка / placă; baton; reşou (electric)
42plomba
plómba
пломба / plombă
ploşçádka
площадка / teren, suprafaţă, loc
    sport ploşçádkası спортивная площадка / teren de sport
plóşniţa
клоп / ploşniţă
plönka
плёнка / pojghiţă; peliculă, bandă
pluguşor
плугушор (новогодняя поздравительная коляда) / pluguşor (urare de Anul Nou, datina uratului de Anul Nou)
47plüs
plüs
мат., физ. плюс / mat., fiz. plus