терминов: 66
страница 1 из 2
peçat
печать / pecete, ştampilă, sigiliu
    peçat koymaa ставить печать / a pune ştampila, a sigila
peçatlamaa
1) ставить печать / a pune pecetea, ştampila
2) отпечатывать / a sigila, a ştampila
peçatlı
1) с печатью / cu pecete, ștampilat
2) отпечатанный / sigilat, ştampilat
3) печатный, отпечатанный / de tipar, tipărit, publicat în presă
pedagog
педагог / pedagog; invăţător
pedagógika
педагогика; педагогический / pedagogie; pedagogic
    pedagógika universiteti педагогический университет / universitate pedagogică
pedáli
педаль; педальный / pedală; de pedală, cu pedală
pedant
педант / pedant, tipicar
pediatr
педиатр / pediatru
pediatríya
педиатрия / pediatrie
10peet
peet
1) куплет / cuplet; vers
2) слова песни, стихи / cuvintele cîntecului; versuri
peetçi
поэт, стихотворец / poet, arh. stihuitor, versificator
12pek
pek
очень, сильно / foarte, tare
    pek islää очень хорошо / foarte bine
    pek gözäl а) очень красивый / foarte frumos
        б) очень красиво / foarte frumos
pekçä
довольно крепко (сильно) / destul de tare, de puternic, de trainic, durabil
    taa pekçä покрепче, посильнее / mai tare, mai puternic
pekişmää
становиться твёрдым (крепким) / a se face tare, puternic, viguros, robust
pekiştirmää
делать твёрдым (крепким) / a-l face tare, a-l întări
pekitmää
укреплять, прикреплять, закреплять / a întări, a fixa, a ataşa, a prinde de ceva, a consolida, a consfinţi
17peklik
peklik
1) целина / ţelină, pămînt virgin
2) твёрдость, крепость / tărie, putere, durabilitate, trăinicie, forţă
18pelik
pelik
коса (женская) / cosiţă, coadă (femeiuşcă)
19pelin
pelin
полынь; полынный / pelin; de pelin
    pelin kokusu полынный запах / miros de pelin
20pelit
pelit
1) дуб / stejar
2) жёлудь / ghindă
pelivan
богатырь, герой; богатырский, геройский / voinic, atlet; erou; de voinic, de erou, de atlet, herculeean
    pelivan kuvedi богатырская сила / putere de voinic, forţă titanică
22peltek
peltek
1) шепелявый; косноязычный / peltic, sîsîit; bîlbîit
2) заикающийся; заика / bîlbîit, gîngav
pelteklemää
1) шепелявить; картавить / a sîsîi, a pelticăi; а graseia
2) заикаться / a se bîlbîi
24pembä
pembä
розовый; светло-вишнёвый / roz, trandafiriu; vişniu-deschis
25penal
penal
пенал / penal
pénçerä
окно / fereastră
    pénçerä kapaa ставня / oblon
    pénçerä seti подоконник / pervaz
pénçereci
мастер по изготовлению окон / meşter care confecţionează ferestre, geamgiu
pénçerecik
окошко, форточка / ghişeu, vizetă, ferestruică
pendúla
маятник / pendul
peníţa
перо (ручки) / peniţă
pensioner
пенсионер / pensionar
pénsiya
пенсия; пенсионный / pensie; de pensie, de pensionare
    pénsiya yaşında в пенсионном возрасте / în vîrsta de pensionare
perçan
пейсы / perciuni
34perdä
perdä
1) занавес; занавеска; портьера / perdea; portieră
    tantela perdä тюлевая занавеска / perdea de tul
2) ширма; перегородка / paravan; perete despărţitor, despărţirură
3) плотина, дамба / dig, zăgaz, baraj, iezătură
4) пелена (дыма, тумана) / văl, pînză (de zăpadă, de ceaţă, de fum)
perevä́zka
перевязка / pansare, bandajare, pansament
    perevä́zka yapmaa перевязывать (рану) / a bandaja, a pansa
36pergel
pergel
1) круг / cerc
    bizim horu — büük pergel фольк. наша хора — большой круг / folc. hora noastră e un cerc mare
2) циркуль / compas
pergellemää
измерять циркулем / a măsura cu compasul
pergelli
круглый / rotund, circular
perímetra
периметр / perimetru
40period
períod
период / perioadă
permanent
перманент; перманентный / permanent
42peron
peron
перрон / peron
    perona çıkmaa выходить на перрон / а ieşi pe peron
persengä
вариация / variaţie
personal
1) персонал, личный состав / personal, efectiv
2) персональный, личный / personal
perspektíva
перспектива / perspectivă
perspektívalı
перспективный / cu perspectivă, de perspectivă
perşembä
четверг / joi
    perşembä günü а) четверг / joi
        б) в четверг, по четвергам / joi, joia
pervane
пропеллер / av. elice
49pervaz
pervaz
панель (на стенах) / brîu (la perete), panou
    pervaz çekmää сделать панели / a trage, a face brîu (la perete)
pesimist
пессимист / pesimist