терминов: 20
страница 1 из 1
1oy
oy
голос (избирательный) / vot (electoral)
2oya
oya
1) долго, медленно / mult timp, încet, lent
2) поздно / tîrziu
oyalanmaa
медлить, мешкать, задерживаться / a tărăgăna; a se reţine; a nu se grăbi; a zăbovi, a întîrzia
oyalanmak
задержка, заминка / reţinere, zăbovire, întîrziere, întrerupere
oyalamaa
задерживать / a reţine, a opri, a încetini
oyanı-buyanı
туда-сюда / calea-valea, treacă-meargă, literal. încolo-încoace
oydurmaa
1) заставить вырезать / a pune să taie
2) заставить выдолбить / a pune să scobească, să facă o adîncitură, să dăltuiască
8oygu
oygu
1) выемка / adîncitură
2) вырез (напр. платья) / tăietură, decolteu
oymaa
1) вырезать / a tăia
2) выдалбливать / a scobi, a face adîncitură, a dăltui
10oymak
oymak
вырезание; резьба / tăiere, ablaţiune (îndepărtare, înlăturare); sculptare, gravare
    aaçta oymak резьба по дереву / sculptare
11oynak
oynak
1) неустойчивый, шаткий / nestabil, şubred, precar, nestatornic, care se clatină
    oynak bir sofra шаткий столик / masă nestabilă, care se clatină
2) неровный, тряский / neregulat, accidentat, care zdruncină
    oynak yolda на неровной дороге / ре un drum accidentat, cu hopuri
    ◊ oynak eri сочленение, сустав / încheietură, articulaţie
oynamaa
1) играть во что-л / а juca
2) танцевать, плясать / а dansa, a juca
3) шататься, болтаться, плохо держаться / а se clătina, a balansa, a hoinări, a se bălăbăni, a bănănăi, a bate drumurile, a se ţine rău
13oynaş
oynaş
кокетка / cochetă
oynaşmaa
1) играть, развлекаться, забавляться / a se juca, a se distra, a se amuza, a se desfăta
2) расшатываться / a se clătina, a se zdruncina, a se ruina
oynatma
1. см. / v. oyuncu
2. кокетливая (о девушке) / cochetă
oynatmaa
1) заставить играть / a pune să joace
2) заставить танцевать (плясать) / a pune să danseze
3) расшатывать / а clătina, a zdruncina, a strica, a ruina
17oyuk
oyuk
паз, вырез; впадина, углубление; полый / tăietură; adîncitură, scobitură; scobit, tubulat
18oyun
oyun
1) игра / joc
2) танец, пляска / dans, joc
oyuncak
игрушка, забава / amuzament, distracţie, jucărie
    uşak oyuncaa детская игрушка / jucărie pentru copii
20oyuncu
oyuncu
танцор, плясун; танцовщица, плясунья / jucător, dansator, dansatoare