ягылемдаш
ягылемдаш
-ем
сглаживать, сгладить; шлифовать, отшлифовывать, отшлифовать; зашлифовывать, зашлифовать; вышлифовывать, вышлифовать; полировать, отполировать
    Кӱм ягылемдаш шлифовать камень.
    (Резец) металлым кӱрыштшаш огыл, ягылемдышаш. «Мар. ком.» Резец должен металл не разрывать, а шлифовать.
Сравни с: ягылтараш, ягылташ