терминов: 410
страница 3 из 9
yamanmaa
тянуться, льнуть / a se lipi (de), a se ţine (de), a se ţine scai de cineva
102yamuk
yamuk
перекошенный, искажённый, кривой (о лице) / strîmbat, crispat, denaturat, desfigurat
    yamuk aazlı криворотый / cu gura strîmbă
yamulmaa
кривляться, обезьянничать / a se strîmba, a maimuţări
yamultmaa
1) гнуть, пригибать (ветку к земле) / a încovoia, а apleca (creanga)
2) перекосить, исказить, скривить (лицо) / а strîmba (despre faţă), a crispa
105yan
yan
1) бок, сторона; боковой, боком, косо / parte, coastă, latură; lateral; înclinat, oblic, strîmb
    yan cöp боковой карман / buzunar lateral
    yan göz косоглазый / saşiu, strabic
    yan vermää стать бок о бок / a se ciocni, a fi unul lîngă altul, a se aşeza cot la cot
    yan gelmää прилечь / a se culca (pentru puţin timp)
    yan bakmaa смотреть косо, коситься / a se uita urît, chiorîş; bănuitor
2) к, в сторону; около, возле, у, при; от, мимо / într-o parte, lîngă; de la
    yanıma ко мне / la mine
    yanımda возле меня, при мне / lîngă mine, la mine
    yanımdan от меня / de la mine
    pınar yanına к колодцу / spre fîntînă
    sofra yanında у стола, около стола / lîngă masă; şkóla
    yanından мимо школы / pe lîngă şcoală
106yanak
yanak
щека / obraz, falcă
    yanak vermää а) подставить щеку / a da obrazul
        б) дать себя поцеловать / a da să fie sărutat
yanaşmaa
наниматься / a se angaja
yanaştırmaa
1) нанимать / a angaja
2) отдавать внаём / a da cu chirie, a da în chirie
yandırmaa
зажигать, воспламенять, заставлять гореть / а aprinde, a inflama, a înflăcăra, a face să ardă
110yangın
yangın
1) пожар / incendiu
2) жар, температура / febră, fierbinţeală, jar (la copii), arsură, temperatură
yangıncı
пожарный / de incendiu, pompieresc, pompier
yangınnık
пожарище, пепелище / jarişte, locul unui incendiu, morman de cenuşă, vatră (părintească)
113yanık
yanık
1) сгоревший, сожжённый, горелый / ars, incinerat, cremat
    yanık ekmek горелый хлеб / pîine arsă
    yanaa kokmaa пахнуть гарью (горелым) / a mirosi a ars
2) ожог / arsură
    ◊ yanık ürekli страдающий от любви / ars la inimă, suferind de dragoste
    yanık suya страдающий от жажды / însetat, suferind de sete
yanıklık
1) пепелище, пожарище / morman de cenuşă, jarişte, locul unui incendiu
2) жажда / sete
yanılmaa
ошибаться, заблуждаться, обманываться / a greşi, a se rătăci, a se înşela
yanıltmaa
обманывать, вводить в заблуждение / a amăgi, a înşela, a induce în eroare pe cineva
yanıltmaç
скороговорка / vorbire repede, joc de cuvinte greu de rostit repede
yanı́sora
рядом с / alături de
119yanmaa
yanmaa
1) гореть / a arde
    hérerdä eléktrika lámpaları yanêr повсюду горят электрические лампы / pretutindeni ard becuri, lămpi electrice
2) сгорать, подгорать / a fi mistuit de foc, a se arde puţin
yannaşık
рядом, бок о бок / alături, cot la cot
yannaşmaa
присоединяться, пристраиваться, примыкать / а se alinta, a se acomoda, a se învecina
yannaştırmaa
поставить рядом, пристроить / a pune alături, a alătura, a aranja lîngă; a zidi
yannamaa
1) наклониться; нагибаться; накреняться / a se apleca, a se lăsa pe-o parte, într-o parte
    aul yannamış забор покосился / gardul s-a lăsat într-o parte
2) прилечь / a se culca (pe un timp scurt, pentru puţin timp)
yannatmaa
наклонять, склонять / a apleca, a înclina
    yannatmaa kafayı склонить голову (набок) / a apleca capul
yannış
ошибка; ошибочный; ошибочно / greşeală, eroare; greşit, fals, eronat; din greşeală, în mod eronat
    yannış karar almaa вынести ошибочное решение / a rezolva greşit; a scoate o hotărîre greşită, a lua o hotărîre eronată
yannışlık
ошибка, заблуждение / greşeală, eroare, rătăcire
yansılamaa
подражать, копировать, имитировать; дразнить / a mima, a pastişa, a copia, a imita, a întărîta, a aţîţa, a excita
yansılamak
подражание, копирование, имитация; передразнивание / imitare, copiere, maimuţăreală, facere de grimase
yansıtmaa
отражать / a reflecta
130yanvar
yanvar
январь; январский / ianuarie; de (din) ianuarie
131yapaa
yapaa
шерсть, волокно (пряжа); шерстяной / lînă; de lînă
    yapaa çorap шерстяные носки / ciorapi de lînă, călţuni de lînă
    yapaa işlemää прясть шерстяную нить / a toarce lînă
132yapı
yapı
здание, строение, постройка / clădire, edificiu, construcţie
    şkóla yapısı задание школы / clădirea şcolii
yapıcı
строитель, создатель / constructor, creator, făuritor, fondator
yapılış
см. / v. yapılmak
yapılmaa
1) быть сделанным, делаться, производиться / a fi făcut, produs, a se face, se produce
2) строиться, быть построенным / a se construi; a fi construit
    çok ev yapıldı построено много домов / sunt construite multe case
3) притворяться / a se preface
    yapılmaa hasta притвориться больным / a se preface bolnav
yapılmak
притворство / simulare, făţărnicie, prefăcătorie
yapınış
см. / v. yapılmak
yapınmaa
1) строить (для себя), строиться / a-şi construi, a se construi
2) обзаводиться / a-şi face rost, a-şi procura, a-şi înjgheba
3) быть в наличии / a exista, a se afla
yapıntı
1. см. / v. yapıntılık
2. см. / v. yapılmak
yapıntılık
постройка, застройка; застроенный; строительный / construcţie, construire, clădire; cu construcţii, construit, de construcţie
    yapıntılık er строительная площадка / şantier (de construcţie)
yapışık
приклееный, прилипший, слипшийся; прилегающий / lipit, încleiat; învecinat
yapışkan
1. 1) липкий, клейкий, вязкий / lipicios, cleios, vîscos, mlăştinos, tinos
2) назойливый, надоедливый / inoportun, cicălitor, sîcîitor, pisălog, plictisitor
2. 1) бот. осот / bot. scai, scaiete
2) зоол. / пиявка / zool. lipitoare
yapışkannık
липкость, клейкость, вязкость; вялость / viscozitate; moliciune, moleşire, indolenţă, nepăsare
yapışmaa
1) клеиться, приклеиваться, прилипать, прилепляться / a se lipi, a se încleia
2) приставать к кому-л., прицепляться, надоедать / a se agăţa de cineva, a-l plictisi pe cineva
    ◊ işä yapışmaa приняться за дело усердно / a se apuca sîrguincios de lucru
yapıştırmaa
клеить, приклеивать, наклеивать, прилеплять / a lipi, a încleia
    ◊ bir şamar yapıştırmaa влепить пощёчину, дать затрещину / a lipi, a trage o palmă, a da o palmă, o lovitură, o insultă
146yapmaa
yapmaa
1) делать, выполнять, совершать / a face, a efectua, а executa
2) строить, создавать / a construi, a crea
3) мастерить / a confecţiona, a croi
4) справлять, праздновать / a îndeplini; a sărbători
    düün yapmaa справлять свадьбу / a sărbători о nuntă
5) приготовлять, готовить / a pregăti, a prepara
    imää yapmaa приготовить поесть / а pregăti de mîncare
    ◊ yapmaa kendini притворяться, прикидываться / a se preface, a simula
    yapmaa kendini hasta притворяться больным / a face pe bolnavul
    nä́bêrsın? разг. (из ne yapếrsın?) что делаешь? как поживаешь? / popular ce mai faci? cum o mai duci?
    yapmaa üreenä görä угодить / a face pe placul cuiva
147yapmak
yapmak
1) делание, выполнение / facere, executare, efectuare
    bişey yapmamak ничегонеделание, безделье / pierde-vară, trîndăveală
2) см. / v. yaptık
148yapon
yapon
японец; японский / japonez
    yapon dili японский язык / limba japoneză
149yaponca
yapónca
по-японски; на японском языке / în limba japoneză
150yaprak
yaprak
лист (растения, бумаги) / frunză; foaie
    láana yapraa капустный лист / frunză de varză, de curechi
    yaprak dökümü листопад / căderea frunzelor, desfrunzire
    kiyadın yaprakları листья из книги / foile din carte
    lüzgär ésmeyincä, yapraklar kımıldamaz погов. нет дыма без огня (букв. пока не подует ветер, листья не зашелестят) / prov. pînă nu faci foc, nu iese fum (textual pînă nu bate vîntul, nu foşnesc frunzele)