терминов: 410
страница 2 из 9
yalabık
1. блестящий, сверкающий / strălucitor, lucitor, luciu
2. сверкание, блеск / lucire, lucie, luciu
yalabımaa
блестеть, сверкать / a străluci, a luci
    gün gibi yalabıyêr сверкает, как солнце / străluceşte ca soarele
yalabıtmaa
наводить блеск (глянец), заставлять блестеть (сверкать) / a face să lucească, să strălucească
    yalabıtmaa çizmelerini начищать сапоги до блеска / a lustrui, a curăţi cizmele
54yalak
yalak
кормушка, поилка (для животных) / troacă, treucă, adăpătoare, uluc (pentru vite)
55yalama
yalama
1. облизанный, вылизанный / lins
2. разиня, ротозей / gură-cască, căscăund
yalamaa
лизать, облизывать / a linge, a face zîmbre
yalamak
1) облизывание / lingere
2) подхалимаж / linguşire
58yalan
yalan
ложь, неправда, обман / minciună, neadevăr, înşelăciune, fraudă
    yalan sölemää лгать, говорить неправду / a minţi, a spune minciuni
    yalan patlatmaa рассказывать небылицы / а spune verzi şi uscate
yalancı
лгун, лжец, врун, обманщик / mincinos, lăudăros
yalancılık
обман, ложь, лживость / înşelăciune, fraudă, minciună, falsitate
yalandırmaa
лгать, врать, говорить неправду; обманывать / a minţi, a spune minciuni; a amăgi
yalandırmak
обман / înşelăciune, minciună, escrocherie, fraudă
yalanmaa
1) облизываться; быть облизанным / a se linge; a fi lins
2) располагать кого-л. к себе, вызывать симпатию к себе / a cîştiga bunăvoinţa cuiva, a deştepta simpatia cuiva
64yalap
yalap:
    yalap-yalap etmää блестеть, сверкать / a străluci; a luci
    yalap olmaa лосниться, блестеть / a luci, a fi lucios, strălucitor
    beygir yalap olmuş конь лоснится / calul luceşte
yalapsamaa
поблёскивать / a licări, a sclipi, a scînteia; a străluci
yalatmaa
заставить лизать, дать лизнуть / a pune, a obliga să lingă, a da să lingă
67yalaz
yalaz
жар пламени / dogoarea flăcării, fierbinţeala flăcării, văpăii
yalburdak
неосёдланный / care nu este înşeuat, încălecat
yaldız
1) позолота / poleială de aur
2) внешний блеск, мишура / luciu de suprafaţă, figurat strălucire amăgitoare; beteală, firet (de aur, de argint)
yaldızlamaa
1) покрывать золотом (серебром); золотить, серебрить / a da, a spoi cu aur, cu argint; a auri, a arginta
2) сверкать, блестеть / a străluci, a luci
yaldızlatmaa
покрывать золотом (серебром), золотить, серебрить / a spoi (a acoperi) cu aur, cu argint, a auri, a arginta
yaldızlı
1) позолоченный, посеребрённый / aurit, argintat
2) блестящий, яркий, сверкающий / strălucitor, luminos, lucitor, sclipitor, scăpărător
yalıksak
течка (у скота) / scurgere, goană, călduri (la animale)
yalıksamaa
быть в периоде течки / a fi în goană, în călduri (despre animale)
75yalın
yalın
I.
пламя / flacără, văpaie
    yalınsız ateş огонь без пламени / foc fără flacără
II:
    yalın ayak см. / v. yálınayak
yálınayak
босой, босиком / desculţ, cu picioarele goale
    yálınayak gezmää ходить босиком / a umbla desculţ, descălţat
yálnayak
см. / v. yálınayak
yalınnı
пламенный, горячий / arzător, înflăcărat, fierbinte
yalnız
одинокий, один; одиноко / singur, unul singur, singuratic
    yalnız adam одинокий человек / celibatar, om necăsătorit
    yalnız gezmää бродить в одиночестве / a umbla singur, în singurătate; a hoinări singuratic
yalnızça
совершенно один, один-одинёшенек / singur-singurel
    o kaldı evdä yalnızça остался дома совсем один / el а rămas acasă singur cuc
yalnızlık
одиночество / singurătate, solitudine
82yalpak
yalpak
1) приветливый, обходительный, вежливый, учтивый / amabil, binevoitor, drăguţ
2) ласковый, нежный / blînd, tandru, gingaş
    yalpak buzaa iki anadan emä́rmiş погов. ласковый телёнок двух маток сосёт / prov. mielul blînd suge la două oi
yalpaklık
1) приветливость, обходительность, вежливость, учтивость / amabilitate, binevoinţă
2) проявление ласки, нежность / blîndeţe, gingăşie, tandreţe, duioşie, mîngîiere
84yalpı
yalpı
плоская, ровная низина; долина / vale, vîlcea plană, întinsă, largă
    derenin geniş yalpısı обширная долина реки / valea largă a rîului
85yaltak
yaltak
см. / v. yaltık
yaltaklık
см. / v. yaltıklık
yaltaklanmaa
см. / v. yaltıklanmaa
yaltık
льстец, подхалим, подлиза / lingău, slugoi, linguşitor, adulator
yaltıklık
раболепие, лесть, подхалимство / servilism, linguşire, măgulire, slugărnicie
yaltıklanmaa
раболепствовать, льстить / a slugărnici, a se ploconi, a linguşi, a măguli, a adula
yalvarış
просьба, мольба / rugăminte, rugă, implorare
yalvarmaa
просить; упрашивать, умолять / a ruga, a cere; a ruga mult, a implora
yalvarmak
просьба; мольба / rugăminte, cerere; rugă, implorare
yalvartmaa
заставлять просить (упрашивать, умолять) / a lăsa să roage, să ceară
    yalvártma kendini не заставляй себя просить / nu te lăsa să fii rugat
95yama
yama
1) заплата, латка / cîrpeală
2) яблоко, пятно (на животных) / pată (la animale)
96yamaç
yamaç
склон (горы); обрыв / pantă (a dealului, a muntelui); rîpă, prăpastie
    attım bir taş yamaca, urdum bir kuş alaca фольк. я забросил камень на склон (горы), убил пёструю птицу / folc. am aruncat cu piatra spre povîrniş, am omorît o pasăre pestriţă
yamalamaa
1) ставить заплату, латать, чинить (одежду) / a cîrpi
2) запятнать, опорочить кого-л. / a păta, a defăima pe cineva
yamalı
1) заплатанный, залатанный / cîrpit
2) в пятнах, в яблоках, пятнистый (о животных) / în pete, pătat, tărcat (despre animale)
yamalık
1) заплата / cîrpeală
2) материал не заплаты / material pentru cîrpeli
100yamamaa
yamamaa
ставить заплаты, латать, чинить (одежду) / а cîrpi, a repara (despre haine)