терминов: 64
страница 1 из 2
1ţap
ţap
козёл / ţap
ţapoy
двузубые вилы / ţăpoi, furcă cu două coarne
3ţar
ţar
царь / rege, ţar
    ţarın kızı царевна, царская дочь / fiică de împărat, fiică de crai
ţaríţa
царица / împărăteasă, regină, crăiasă, ţarină
ţarízma
царизм / ţarism
ţarlık
царство / regat, domnie, împărăţie
ţa-ţa
межд. возглас, которым отгоняют коз / interj. ţa! strigăt cu care se alungă, se cheamă sau se mînă caprele
ţáţi
1) старшая сестра / sora mai mare
2) обращение к незнакомой женщине, старшей по возрасту / ţaţă (cuvînt cu care se adresează către o necunoscută mai în vîrstă)
ţäpu
уст. текст. поперечина между нитками основы / arh. fuscel
10ţeh
ţeh
цех; цеховой / atelier; secţie; hală; ist. breaslă; de atelier; de secţie; de hală; de breaslă
    ţeh başı начальник цеха / şeful atelierului, şeful secţiei, şef de hală
ţélina
бот. сельдерей / bot. țelină, țeler, celină, selină
ţelina
целина; целинный / ţelină; pămînt (teren) virgin; de ţelină, înţelenit, de pămînt virgin
ţelofan
целлофан; целлофановый / celofan; de celofan
    ţelofan torbacıı целлофановый мешочек / pungă de celofan
ţelülóza
целлюлоза; целлюлозный / celuloză; de celuloză
ţement
цемент; цементный / ciment; de, din ciment
    ţement zavodu цементный завод / fabrică de ciment
ţémentlemä́ä
цементировать / a cimenta; a lega cu ciment
ţémentletmä́ä
заставить (велеть) цементировать / a pune, a obliga să cimenteze
ţentner
центнер / centner
ţéntra
центр / centru
    kasabanın ţéntrası центр города / centrul oraşului, centrul urbei
ţentral
центральный / central
    ţentral órgannar центральные органы / organele centrale
ţentralamaa
1) централизовать / a centraliza
2) тех. центрировать / teh. a centra
ţentralízma
полит. централизм / polit. centralism
ţentrist
центрист / centrist
ţentrízma
центризм / centrism
ţénzor
цензор / cenzor
ţenzúra
цензура; цензурный / cenzură; de cenzură
ţenzúralı
цензурный / de cenzură; cuviincios, decent
ţeremonial
см. / v. ţeremóniya
ţeremóniya
церемония; обряд / ceremonie; ceremonial; obicei; datină
30ţıba
ţı́ba
межд.
1) возглас, которым отгоняют собаку пошёл вон! / interj. ţibă!
2) окрик, обращенный к собаке цыц! / interj. pst!, interj. țist! (țîst!)
ţıdúla
записка; квитанция; пропускной билет / ţidulă, înv. ţudulă, cedulă; scrisorică; chitanţă; dovadă; permis
32ţıga
ţı́ga
стерлядь (рыба) / iht. cegă
ţıgára
сигарета, сигареты / ţigară (fără carton) ţigări
    bir paçka ţıgára пачка сигарет / o cutie de ţigări
ţıgárka
см. / v. ţıgára
ţıgáşnik
мундштук / ţigaretă, muştiuc
ţıgı-ţıgı
межд. возглас, которым подзывают коз / interj. ţîgî! (strigăt cu care se cheamă caprele)
ţııtóra
сожительство / ţiitorie, căsătorie nelegală, concubinaj
ţı́kla
цикл / ciclu
ţıklon
циклон / ciclon
40ţınk
ţınk
цинк; цинковый / zinc; de zinc
ţınklı
оцинкованный / zincat, zincuit; galvanizat
ţınklamaa
цинковать / a zinca, a zinciu; a acoperi cu zinc
43ţıpa
ţı́pa
сухожилие / anat. tendon, ligament
ţı́palı
жилистый; жёсткий (о мясе) / vîrtos, vînoasă, vînjoasă; cu tendoane, cu vine, vînjoasă (despre carne)
ţırıltı
пение сверчков / ţîrîială
ţır-ţır
зоол. сверчок / zool. greier
47ţırk
ţırk
цирк; цирковой / circ; de circ
    ţırk prográması цирковая программа / program de circ
ţı́rka
цесарка; цесарский / bibilică, pichere; de bibilică, de pichere
    ţı́rka yımırtası яйцо цесарки / ou de bibilică, ou de pichere
ţı́rkul
циркуль / compas
ţırkulär
циркуляр; циркулярный / circulară; circular, de circulară