ţırka
ţı́rka
цесарка; цесарский / bibilică, pichere; de bibilică, de pichere
    ţı́rka yımırtası яйцо цесарки / ou de bibilică, ou de pichere