терминов: 568
страница 1 из 12
1ça
ça
межд. возглас, которым погоняют волов, чтобы они повернули направо направо / interj. cea!, (subst.) partea dreapta, (adv.) la dreapta, (reg.) ceală!
çaak
см. / v. çakı
çaaran
приглашающий, посылаемый для приглашения, оповещающий о каком-л торжестве (о человеке) / invitator, cel care invită pe cineva, înştiintător (despre oameni)
çaaran-baaran
1) взывающий о помощи / care cheamă ajutor, chemător de ajutor
2) крикун / ţipător, gălăgios
    çaaran-baaran yok живой души нет / nu-i nici ţipenie de om
çaarıcı
см. / v. çaaran
çaarış
см. / v. çaarmak
çaarış-baarış
крик, шум, гам / strigăt, gălăgie, zarvă, ţipăt
    ölä bir çaarış-baarış kalktı поднялся такой шум (гам) / s-a stîrnit aşa o zarvă, gălăgie, tărăboi
    çaarış-baarış — geldim, gördüm: bir top gümüş? загадка слышу шум-гам; когда пришёл — увидел белый шар (курица снеслась) / se aude mare tărăboi — cînd am venit, am văzut o bilă albă (s-a ouat găina)
çaarışmaa
1) перекликаться / a se striga, a se chema
2) поднимать шум, галдеть / a face gălăgie, zarvă
çaarmaa
1) перекликаться / a se striga, a se chema, a-şi răspunde unul altuia
2) поднимать шум, шуметь, галдеть / a face gălăgie, zarvă; a face larmă
3) звать; приглашать; призывать / a chema, a pofti, a invita
    düüna çaarmaa приглашать на свадьбу / a chema la nuntă, a invita la nuntă
çaarmak
1) зов / chemare
2) приглашение / invitaţie, invitare
çaartmaa
заставить (велеть), позвать (пригласить, вызвать) / a pune pe cineva să cheme, a obliga (pe cineva) să invite, să cheme
çaarılmaa
1) быть позванным; быть отозванным / a fi chemat, rechemat, revocat
    geeri çaarıldım я был отозван / am fost rechemat
2) быть приглашённым / a fi invitat, poftit
çaaşır
уст. шаровары из толстого сукна / arh. şalvari de (din) suman
çabucak
в один миг, очень быстро, мигом / cît mai repede, foarte repede, într-o clipă, într-un moment
    çabucak döndüm я вмиг вернулся / m-am întors într-o clipă
15çabuk
çabuk
1) быстрый, скорый; быстро; скоро / repede, rapid, sprinten
2) ловкий, проворный; ловко, проворно / abil, ager, prompt, îndemînatic; cu abilitate, cu dibăcie, (în mod) abil
    çabuk elli ловкий, проворный, / abil, agil, dibaci, iscusit, prompt
çabuk-çabuk
торопливо, поспешно, на скорую руку / grăbit, grabnic, în grabă, în pripă, de urgenţă, la repezeală
çabuklaştırmaa
торопить, подгонять / a accelera; a grăbi, a pripi, a mîna, a da zor, a da ghes
çabukluk
спешка, поспешность, торопливость / grabă, pripă, zor, precipitate
çadır
1) шатёр, палатка / şatră, cort
2) зонтик / umbrelă
    çadır çiçää бот. колокольчик / bot. clopoţel
20çak
çak
I.
частица до / prepoz. pînă la, pînă
    çak panayıra до базара / pină la tîrg; pînă la piaţă
II.
подр. звуку удара или столкновению двух предметов трах / interj. buf!, tronc!
21çakal
çakal
лошадь с белым пятном на лбу / cal ţintat
    kara çakal вороная с белым пятном на лбу / (cal) negru ţintat
    dooru çakal гнедая с белым пятном на лбу / cal murg ţintat
22çakı
çakı
складной нож; перочинный ножик / cuţitaş, briceag
çakıl
I.
галька; щебень / prundiş; pietriş
    çakıl taşı мелкий камень, щебень / pietriş, piatră spartă, alicărie
II.
грязь, помет (присохшие к шерсти животных) / baligă şi altă murdărie uscată (lipită de părul animalelor)
çakıldak
I.
1) верёвочная упряжь / hamuri (harnaşamente) făcute din frînghii
2) верёвка (за которую припрягают лошадей к волам в плуге) / curmei (cu care se face legătură între tînjală şi cruce, cînd se ară cu boii şi cu caii împreună)
3) погремушка / jucărie zîngănitoare, sunătoare
II.
см. / v. çakıl II
çakıldamaa
журчать / а murmura, a susura
    sel çakıldêêr журчит ручей / pîrîul murmură, susură
çakıllanmaa
покрываться комочками грязи (присохшими к шерсти животных) / a se acoperi cu bulgări de baligă sau cu altă murdărie uscată (lipită de părul animalelor)
çakıllık
место, усеянное галькой (щебнем) / loc prunduit, loc acoperit cu pietriş, cu prundiş
çakıltı
стук (цоканье) копыт / tropotul copitelor
çakır
I.
голубой, серовато-голубой / albastru, albastru-suriu
    çakır gözlü а) голубоглазый / cu ochi albaştri
        б) разноглазый (с глазами разного цвета) / cu ochi de culori diferite, ceacîr
II.
1. уст. чародей, маг / arh. vrăjitor; mag
2. пытливый / curios, doritor de a şti, scrutător, cercetător (despre privire), dornic de a şti
çakmaa
1) высекать огонь при помощи кремня / a scăpăra (cu cremene)
2) вколачивать, вбивать / a bate (o ţintă, un par), a înfige
    çak bir enser! вбей гвоздь! / bate ţinta!
3) сверкать (о молнии) / a scăpăra, a fulgera
    çimçirik çaktı сверкнула молния / fulgerul a scăpărat
4) сильно ударять / a lovi, a izbi tare, cu putere
    çakmaa bir şamar дать затрещину / a trage o palmă zdravănă
5) перен. выпивать / figurat a bea, a trage la măsea
    çakmaa birär filcan şarap выпить по стакану вина / a bea, a trage cîte un pahar de vin
çakmak
1) огниво, кремень; зажигалка / amnar; cremene; brichetă
    çakmak taşı кремень / cremene, silex
2) вспышка, сверкание / izbucnire, aprindere, strălucire, sclipire, scînteiere, scăpărare
    çakmakları diil taman у него не все дома / fără о doagă, ieşit din minţi
çakmakçı
делающий или продающий огнива, зажигалки / om, care face ori vinde amnare, brichete, brichetar
çakmaklı
кремневый / de, cu cremene, de silex
    çakmaklı düven кремневая молотилка (рама, подбитая острыми кремнями) / treierătoare cu cremene
çakmaksız
1. без кремней, с выпавшими кремнями (о молотилке) / fără cremene (despre treierătoare)
2. перен. безумец; безумный / figurat smintit; nebun, ieşit din minţi
çaktırmaa
заставить (велеть) вколотить (вбить) / a pune să bată (о ţintă, un par), să înfigă
36çala
çála
см. / v. ça
37çalar
çalar
поющий / care cîntă, cîntăreţ, interpret (de cîntece)
    çalar kuş певчая птица / pasăre cîntătoare
    çalar saat a) часы с боем / ceasornic cu sonerie
        б) будильник / ceas-deşteptător
çaldırmaa
1) прозевать (дать украсть); проглядеть / a da posibilitate să fure; a scăpa (din vedere)
2) заставить играть (на музыкальном инструменте) / a pune să interpreteze, să cînte (la un instrument)
    çaldırmaa bir hóru попросить сыграть хору (см. / v. hóru) / а ruga să cînte (să interpreteze) o horă
3) завязать узлы (петли) / a înnoda, a face noduri (laţuri)
    çaldırmaa iplii сделать узел на нитке / a face un nod (pe aţă)
çaldırtmaa
см. / v. çaldırmaa
çalgı
1. певчий / cîntător
    çalgı kuş певчая птица / pasăre cîntătoare
2. 1) музыкальный инструмент / instrument muzical
2) инструментальная музыка / muzică instrumentală
çalgıcı
музыкант / muzicant, interpret de muzică
çalgıcılık
профессия (занятие) музыканта / profesia muzicantului
    çalgıcılık etmää быть музыкантом / a fi muzicant, a se ocupa cu muzica
çalgın
тонкий, тощий; ущербный (о зерне) / subţire, slab, pişcat; scăzut, slăbit, jigărit
    çalgın ekin тощее зерно / grăunţe mîncate, pişcate, slabe, subţiri
44çalı
çalı
1) терн; терновый / porumbrel; de porumbrel
    çalı fışkanı ветка терна, терновая ветка / vargă (creangă) de porumbrel
2) заноза, колючка; колючий / şteap, ghimpe; cu ghimpi
    çalı aul колючая (живая) изгородь / gard din tufe (de porumbrei, păducei ș. a.)
    çalı kuşu королёк (птица) / zool. auşel, pitulice
çalıcı
певец / cîntăreţ, interpret (de cîntece)
çalık
тонкий, тощий (о зерне) / subţire, pişcat, scăzut (despre grăunţe)
    çalık tenä тонкое зерно / grăunţe pişcate, mîncate, scăzute
çalılık
бот. заросли терна, терновник / bot. porumbrei, tufe de porumbrel, porumbar
    çalılık — yabanı yúvası погов. терновник — гнездовье волков / prov. porumbrelul e cuibul lupilor
çalım
1) острие, лезвие, режущая часть / tăiş, ascuţiş, lamă, ascuţit
    kılıcın çalımı острие (лезвие) меча / tăişul spadei
2) спорт. приём (в единоборствах) / sport. procedeu, metodă (de luptă)
    çalım yapmaa применить приём / a folosi un procedeu (de luptă), o metodă (de luptă)
çalınmaa
1) играться, петься; быть исполненным / a se cînta, a fi interpretat
    bu türkü kolay çalınêr эта песня поётся легко / acest cîntec se interpretează uşor
2) быть украденным (похищенным) / a fi furat, răpit
    çalındı beygirlär были украдены кони / s-au furat caii
3) становиться тонким (тощим) (о зерне) / a se face subţire, a scădea (despre grăunţe)
    tenä çalındı зерно стало тощим / grăunţele au scăzut
çalışkan
трудолюбивый, прилежный, старательный / harnic, muncitor, stăruitor, sîrguincios
    çalışkan çocuk трудолюбивый парень / băiat harnic, sîrguincios