терминов: 94
страница 1 из 2
öbür
тот, другой / acel(a), acela, altul, celălalt, cealaltă, acelaşi
    öbür dunnää тот свет, мир иной / lumea cealaltă, altă lume
    öbürü а) тот, другой / altul
        б) чёрт, дьявол / drac, diavol, satană
    biri geldi, öbürü gitti один пришёл, другой ушёл / unul a venit, altul a plecat
öbǘrgünä
послезавтра / poimîine
ödek
1) плата / plată, pensiune
2) расплата / răsplată, recompensă
ödeli
уплаченный, уплачено / plătit, achitat
ödemää
платить / a plăti, a achita
    borçları ödemää платить (выплачивать) долги / a plăti datoriile, a achita datoriile
ödemäk
оплата / plată, remuneraţie, retribuire
ödemeksiz
бесплатный, бесплатно / fără plată, gratis, gratuit
ödenmää
быть оплаченным (уплаченным) / a fi plătit, a fi achitat, a fi retribuit, a fi remunerat
ödenmiş
см. / v. ödeli
ödeşmää
рассчитаться, расплатиться, расквитаться / a se scoti, a se achita, a plăti o datorie
ödeşmak
1) взаимные расчёты / decontări reciproce
2) расплата, возмездие / răsplată, răzbunare, talion
ödetmää
1) заставить уплатить / a pune să plătească
2) заставить возместить убытки / а pune, a obliga să plătească dauna, a obliga să compenseze prejudiciile cauzate
13ödül
ödül
подарок, приз / dar, cadou, prezent, premiu
ödünç
заём, долг, ссуда / împrumut, datorie, credit
    ödünç almaa взять в долг / a lua pe datorie
    ödünç vermää одолжить, дать в долг / a împrumuta, a da pe datorie
ökçä
1) пятка / călcîi, talpă
2) каблук / toc (de gheată)
16öküz
öküz
вол / bou
    bir çift öküz пара волов / о pereche de boi
öküzçü
пастух, пасущий волов / văcar, cel ce paşte vitele, bouar
18ölä
ölä
1) такой / aşa, asemenea, astfel
2) так, таким образом / aşa, în felul acesta
ölçmää
мерить, измерять, отмерять / a măsura, a hotărnici
    on kerä ölç, bir kerä kes погов. десять раз отмерь, один раз отрежь / prov. de zece ori măsoară şi odată taie
ölçü
мера, мерка / măsură
    imää ölçǘylän знать меру в еде / a şti măsura la mîncare
ölçüsüz
безмерный, чрезмерный; безмерно, чрезмерно / fără măsură, peste măsură, din cale afară de, excesiv, enorm
öldürmää
убивать / a ucide, a omorî
öldürücü
убийца / ucigaş, asasin
öldürüm
убийство / ucidere, omor, asasinat
ölecä
так, таким образом; итак / aşa, în felul acesta; aşadar, prin urmare, deci
ölelíklän
таким образом / în felul acesta, în modul acesta
ölmää
умирать / a muri, a deceda
    ölmää birkimseyin aardına сохнуть по ком-либо / a duce dorul cuiva, a muri după cineva
    üfkedän ölmää лопнуть от досады / a muri de ciudă
    öldük gülmää мы умирали со смеху / noi muream de rîs
ölmäk
смерть / moarte, deces
29ölü
ölü
мёртвый; мертвец, покойник; труп / mort, decedat, răposat, defunct; cadavru
    ölü ekmää поминальный обед / pomană
    ölü eşään nalını aaramaa погов. искать подкову мёртвого осла / prov. a căuta potcoava măgarului mort
    düünnän ölü yolda kálmêêr посл. свадьба и похороны (букв. мертвец) на дороге не остаются (т. е. всё идёт своим чередом) / prov. nunta şi înmormîntarea (textual mortul) în drum nu rămîn
    ölü demir чугун / fontă, schijă
30ölüm
ölüm
смерть / moarte, deces
    ölüm atindä в смертный час / în ora supremă; în ora morţii
ölümnü
смертный / muritor
ölümnük
саван; одежда, предназначенная для похорон / giulgiu; linţoliu
ölümnülük
смертность / mortalitate
ölümsüz
бессмертный / fără moarte, nemuritor
35ömür
ömür
жизнь / viaţă
    bän yärimä gül demäm: gülün ömürü az фольк. я не назову милую розой: жизнь розы коротка / folc. eu nu voi numi-o pe iubita mea trandafir, căci viaţa lui e scurtă
36ön
ön
1) перед; передний / înainte; din faţă, în faţă
    ön diş передний зуб / dinte tăietor, incisiv
    ön dip передний борт, передок (телеги) / partea dinainte, partea dinainte a trăsurii
2) в роли служебного имени:
    önünä к чему-л. / dinainte, către, spre
    önündä перед / în fața cuiva
    evin önündä перед домом / în fața casei; dinaintea casei
    önündän спереди / din față
    ◊ ön vermää а) поощрять, стимулировать, побуждать к чему-либо / а încuraja, a stimula; a îndemna
        б) разрешать, позволять / a da voie, a permite
37önem
önem
важность, значение / importanţă, însemnătate, semnificaţie, înţeles, sens
önemli
см. / v. önemni
önemni
важный / important
önündä
перед кем-чем-либо / în faţa cuiva
    evin önündä перед домом / în faţa casei; dinaintea casei
    kapu önündä во дворе, перед крыльцом / în curte, înaintea pridvorului
önündän
спереди / din faţă
42öncü
öncü
вожак, передовик; передовой / căpetenie, călăuză, şef, fruntaş, înaintaş; de frunte, de avangardă
    öncü tehnológiyalar передовые технологии / tehnologii avansate
önderci
руководитель / conducător, şef
önderlemää
руководить / a conduce, a cîrmui
önderlik
руководство; руководящий / conducere; conducător, călăuzitor
    önderlik órgannarı руководящие органы / organele de conducere
    önderlik etmää руководить / a conduce, a cîrmui
öpmää
целовать / a săruta, a pupa
öpmäk
поцелуй / sărut, pup
öptürmää
заставить (велеть, дать), поцеловать / a pune să sărute, a obliga (a impune) să sărute
öpüş
поцелуй / sărut, pup
öpüşmää
целоваться / a se săruta, a se pupa