tabel
tábel
1) табель; табельный / tabelă; listă; de tabelă, de listă
2) дневник / jurnal, zilnic, agendă