tabeetli
tabeetli
1) с каким-л. характером / cu caracter anumit, cu anumit caracter, cu o fire anumită
2) упрямый / încăpăţînat, îndărătnic