tabeetçesinä
tabéetçesinä
как правило / ca regulă, de regulă