taa
taa
I.
препоз. частица, служащая для выражения отдалённости в пространстве или во времени до / particulă care serveşte la exprimarea depărtării în spaţiu sau în timp pînă la
    taa Kişinöva kadar до самого Кишинёва / pînă la Chişinău
II.
1) ещё, до сих пор, пока / încă, pînă în prezent, pînă acum, pînă ce, pînă cînd, deocamdată
    siz taa burdámıysınız? вы ещё здесь? / (voi) mai sînteţi acum?
2) служит для образования сравнительной степени более / mai
    taa eni более новый / mai nou
    taa da ещё более / încă mai
    hem taa ileri dooru и ещё дальше / şi încă mai departe
    taa çok больше, более / mai mult
3) до тех пор, пока (в сочетании с деепр. на -íncä) / deocamdată, în timp ce, cît timp, atîta timp cît, pînă cînd, pînă (atunci) cînd
    taa uşak evä gelíncä до тех пор, пока ребёнок не вернулся домой / pînă ce copilul nu s-a întors acasă