kabledän
kabledän
1) получающий, получатель; адресат / cel ce primeşte, primitorul; destinatar
2) принимающий / cel ce primeşte
    kabledän taraf принимающая сторона / partea care primeşte, care acceptă, care recepţionează