терминов: 95
страница 1 из 2
1üç
üç
три / trei
    üç saat три часа (о продолжительности чего-л.) / trei ore
    saat üç время — три часа / este ora trei
    üç kerä три раза / de trei ori
    üçü втроём, трое / în trei, tustrei
    ◊ üç gücüyä уст. домотканое полотно в три ниченицы / arh. pînză de casă ţesută în trei iţe
üçär
по три, по трое / cîte trei
üçär-üçär
по трое; тройками / cîte trei
üçerlik
см. / v. üçlük
üçlü
тройной, тройственный / triplu, întreit
üçlük
тройка; трёшка, стоимостью в три…; длиной в три…; весом в три… / trei; în valoare de trei…; în, cu lungimea de trei…; în greutate de trei…
üçüncü
третий / al treilea
üçüz
триста / trei sute
9üf
üf
межд. возглас, который издают, обжёгшись чем-л. или почуяв неприятный запах фу / interj. uf!
10üfkä
üfkä
гнев; зло, злоба / mînie, furie, răutate, ură; supărare; ciudă; pică
    üfkäm çıkêr меня берёт зло / mă apucă mînia
    üfkesini çıkarmaa рассердить, прогневать кого-л. / a supăra, a înfuria pe cineva
üfkelenmää
сердиться, гневаться, досадовать, злиться / а se supăra, a se înfuria, a se mînia; a fi supărat, a fi necăjit, a se înciuda
üfkeli
сердитый, рассерженный; злой, злобный; гневный; сердито; зло; гневно / supărat; furios, înfuriat, mînios, mîniat; cu supărare; rău, ciudă, răutate; cu furie, cu mînie
üflemää
дуть, дунуть / a sufla
    haşlanmış sǘtlän — üfleer yuurda da погов. обжёгшись на молоке, дует на воду / prov. cine s-a fript cu borş, suflă şi în lapte acru; cine s-a fript cu lapte, suflă şi în apă
üfletmää
заставить (велеть) дуть (подуть) / a face, a pune, a obliga să sufle
15ük
ük
I.
груз; ноша, тяжесть; грузовой / greutate, sarcină, povară, fiz. gravitate, încărcătură; referitor la încărcături, la marfă
    ük maşínası грузовая машина / camion, autocamion
II.
см. / v. üük
üklenmää
нагружаться / a se încărca
ükletmää
грузить, нагружать, навьючивать / a încărca, a îmbarca, a împovăra, a însămăra (pe un animal de povară)
üklettirmää
заставить (велеть) грузить (нагружать, навьючивать) / a face, a pune a obliga să încarce, să îmbarce, să împovareze
19üklü
üklü
1) нагруженный, навьюченный / încărcat, îmbarcat, împovărat
2) беременная женщина / femeie gravidă, însărcinată
üklük
1) груз, ноша / greutate; povară, sarcină
2) постель, сложенная стопкой / aşternut, strîns în formă de balot, în formă de teanc
üleştirmää
угощать, раздавать угощение (за чьё-либо здоровье или поминание) / a trata, а ospăta, a face o cinste (în sănătatea cuiva său de pomană)
22ün
ün
I.
1) тонкая шерсть / lînă fină, subţire
2) шерстяная пыль / scărmănătură de lînă
3) пакля / cîlţi
II.
1) время приёма пищи / timpul luării mesei, timpul alimentării (cu hrană, mîncare)
2) удой / mulsoare, cantitate de lapte muls
23ünük
ünük
кадык / mărul lui Adam, nodul gîtului
üredici
см. / v. üüredici
25ürek
ürek
1) сердце, душа / inimă, suflet
    üreenä görä по сердцу, по душе / pe suflet, pe plac
2) живот, желудок / stomac, burtă, pîntece, rînză (la păsări)
    ürääm sürer у меня расстроился желудок / mi s-a dereglat stomacul
    ◊ ürek satmaa трусить / a-i fi frică, a se teme
    ürek vermää подбадривать, ободрять / a încuraja, a îmbărbăta
üreklenmää
вдохновляться, воодушевляться / a se inspira; a se însufleţi
    üreklenmiş вдохновлённый, воодушевлённый / inspirat, însufleţit
ürekli
храбрый, смелый / viteaz, curajos, îndrăzneţ
ürektän
искренне, от души / din suflet, sincer
ürenmää
см. / v. üürenmää
30ürkek
ürkek
см. / v. ürkük
ürkmää
пугаться; шарахаться; вздрагивать (от испуга) / a se speria; a fugi, a se da în lături; a tresări (de spaimă)
ürkük
пугливый, боязливый (о животных) / sperios, fricos, temător, spăimos (despre animale)
    ürkük kuş пугливая птица / pasăre sperioasă
ürkütmää
вспугнуть, испугать, заставить вздрогнуть (от испуга) / a speria pe cineva; а face să tresară (de frică, de spaimă)
34ürük
ürük
быстроходный (о коне); победитель на конских скачках / iute, de mare viteză, învingător la curse la alergări (despre cai)
    ürük beygir быстрый конь / cal iute
ürümää
см. / v. üürümää
36üskü
üskü
сноп льна / snop de in
37üst
üst
верх, поверхность / partea de sus, partea de deasupra; suprafaţă; faţa (unui obiect)
    yorgan üstü верх (лицевая сторона) одеяла / faţa plapumei, faţa iorganului
2) крыша / acoperiş
    evin üstü keremet фольк. дом покрыт черепицей / folc. casa este acoperită cu olane
3) сливки / frişcă, caimac
    almaa çölmeklerin üstünü снять сливки с разлитого по кувшинам молока / a scoate frişca din ulcioarele cu lapte
    üstsüz süt снятое молоко / lapte smîntînit
4) в знач. выражает удивление служебного имени üstünä на что-л., поверх чего-л., к чему-л. / de asupra, pe, peste ceva, cineva
    taş üstünä на камень / pe piatră
    üstündä на чём-л., над чем-л., сверху (поверх) чего-л. / ре ceva, cineva, deasupra
    yol üstündä на дороге / în, pe drum
    üstündän с чего-л., с поверхности чего-л. / de deasupra, din partea de sus; de pe…
    sofra üstündän со стола / de pe masă; de deasupra mesei
    ◊ üst-üstä gelmää прийтись по вкусу, подойти / a-i fi pe plac cuiva
    üst köşä см. / v. üz 1. (üz koşä)
üstelemää
брать верх; побеждать / a covîrşi, a birui, a învinge
üstün
превосходящий / superior
    üstün çıkmaa а) оказаться правым, победить (в спорте и т. п.) / a avea dreptate; a birui, a învinge (într-o discuţie ș. a.)
        б) выйти в передовые, отличиться / a ieşi printre primii, a fi printre primii, a se deosebi, a se remarca, a fi printre învingători (fruntaşi)
üstün-körü
кое-как, по верхам / aşa şi aşa, de mîntuială, cu chiu, cu vai, pe deasupra
üstünkü
1) находящийся на поверхности, верхний / care se află deasupra, de deasupra, de sus
2) превосходящий (других), передовой / superior (altora); de frunte, înainte-mergător, fruntaş
üstünnük
1) превосходство / superioritate
2) достижение, успех / realizare, succes
43üsük
üsük
напёрсток / degetar
üşenik
ленивый, медлительный / leneş, trîndav, indolent, încet, lent
üşençäk
см. / v. üşenik
üşenmää
лениться / a se lenevi, a trîndăvi, a-i fi lene să (…)
üşmää
см. / v. üüşmää
üşümää
зябнуть, мёрзнуть / а suferi, a dîrdîi de frig, a îngheţa
üşütmää
1) дать озябнуть (продрогнуть) / a face să îngheţe, să dîrdîie de frig, să fie pătruns de frig, să rebegească (de frig)
2) простудить кого-л. / a face pe cineva să răcească
    üşüttün uşaa ты простудил ребёнка / ai răcit, ai îmbolnăvit copilul
50ütü
ütü
утюг / fier de călcat
    ütüyä urmaa гладить утюгом / a călca (cu fierul de călcat)