автоинспектор
автоинспектор
автоинспектор (корнышто кудалыштмым эскерыше еҥ)
    Корнывож тураште мыйым автоинспектор шогалтыш. У перекрёстка меня остановил автоинспектор.