МОЛЬЫ Г.
МОЛЬЫ МӸШКӸР Г.
прост., шутл. (букв. малявка живот).
Бутуз, карапуз (здоровый толстый малыш, ребёнок).
    Мольы мӹшкӹрнӓ качкын темӹн, ӹнде амала, – папажы ыныкажы гишӓн ласкон попалта. – Наш бутуз наелся, теперь спит, – бабушка ласково говорит о внуке.