ӓйӓкӓ
ӓйӓкӓ
Г.
изгиб, излучина (реки), поворот (дороги) и т.д..
    Йыл ӓйӓкӓ изгиб Волги
    ялгорны ӓйӓкӓ поворот тропинки
    тупӹрдӹ ӓйӓкӓ изгиб позвоночника
    ӓйӓкӓм эртӓш пройти изгиб.
    Шукат ӹш ли, Варвара дон вес ӹдӹр ӓйӓкӓм сӓрнӓлмӓштӹ кайын колтевӹ. В. Сузы Немного погодя Варвара и другая девушка показались на повороте дороги.