тӧв йыв бырган / жбырган
кокни мывкыда, кокни оласа, думсӧ ӧдйӧ вежлалысь морт (КК) — Тэ тӧв йыв жбырган, Ёгор Кӧсьта. Кодарлань тӧв пӧльыштас, сэтчань и бергӧдчан... И олӧмыд сэтшӧм... (Б. Шахов)