дадюв кӧр
ездовой олень Арся шонді саймовтчис Хабрей ты сайӧ, аслас медбӧръя югӧръясӧн зарниӧдіс дадюв кӧръяслысь сюръяссӧ. С. Терентьев, Ме доръя тундрасӧ.