дзодзув пызьысь керӧма
лӧг, лёкалысь, гусьӧн пурысь морт (КК) Батьыд сэтшӧм жӧ дзолядырйиыс вӧлі, абу дзодзув пызьысь керӧма (А. Шебырев)