джекан
ичӧтик тушаа, кыз кага / пузан, карапуз (КРК)