медводдза тырӧн кукань
первотёлка Эз сӧмын мӧсъяс, тшӧтш и медводдза тырӧн куканьяс вӧліны картаас. Кутшӧмкӧ тыра куканьсьыс и колӧ вӧлі бӧрйыны ньӧбысьяслы. Г. Юшков, Юрыд усьӧ.