мегур
сс. баран, барашек — Кутшӧмӧсь ті, зонъяс, сьӧлӧм косьтысьяс, — шога висьталіс [Маша] кок улас видзӧдіг, кор сувтовкерим керка дорас — мегуръяс моз люкасянныд... А мый вӧсна... Пыр тіянлы ылысьджык да вылысьджык колӧ. В. Торопов, Яндысьысь морт.