хөөржүдүкчү
могильщик
    пролетариат – капитализмниң хөөржүдүкчүзү пролетариат – могильщик капитализма