лопдой
висьысь морт, нёрпалысь «Но мый, кутшпиян, — сералӧны лётчикъяс да офицеръяс. — Деливӧ?. Терпитыштанныд. Дон босьттӧг тіянӧс, лопдойясӧс, кыскалам, карасин видзам!» (А. Шебырев)