грекӧвӧдник
грекӧвӧйтчысь морт / греховодник (КРК) Сэки Микулай Ӧдя вильышъяслысь водзӧс босьтліс. — Тіянлы, грекӧвӧдникъяслы и тайӧ уна, — стрӧга шуас да колс пуктас стопкасӧ ныр уланыс (А. Мишин)