шурканаш
испытывать удовольствие, наслаждаться, упиваться
    Тарантасыште шурканен шинчын кайышым. Кочдымо кочкышым шурканен кочкым. Мончаш шурканен пурышым (Ӧ.Б.)